Instalacje sygnalizacji pożarów na instalacjach przemysłowych

Oferujemy kompletne instalacje sygnalizacji pożaru, w tym: centrale pożarowe, różnego rodzaju czujki pożaru, ROP-y, sygnalizatory akustyczne i optyczne. Urządzenia mogą być w wykonaniach zwykłych jak i przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem i w przestrzeniach otwartych.

Oferujemy, między innymi, urządzenia do detekcji pożaru firmy Det-Tronics, której jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem w Polsce:

Detector Electronics Corporation – firma specjalizuje się w systemach detekcji zagrożeń dla szczególnie odpowiedzialnych instalacji o wysokim zagrożeniu wybuchem.
W ciągu 25 lat działalności Det-Tronics osiągnął pozycję lidera na światowym rynku w dziedzinie optycznej detekcji płomienia pożarowego na instalacjach przemysłowych, w strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowanie najnowszych rozwiązań elektroniki i optyki i konsekwentne rozwijanie serii czujek o różnych zakresach działania daje możliwość doboru czujek dla praktycznie każdej aplikacji.

Urządzenia firmy Det-Tronics są stosowane na całym świecie, w tym także w Polsce, na wielu instalacjach przemysłowych, w strefach zagrożenia wybuchem i pożarem.

Zastosowania obejmują: przemysł wydobywczy ropy i gazu ziemnego, instalacje składowania i dystrybucji paliw, przemysł rafineryjno-petrochemiczny, przemysł chemiczny i materiałów wybuchowych, lakiernie, hangary lotnicze, składy amunicji, przemysł zbrojeniowy, w tym w produkcji amunicji, instalacje turbin i generatorów.
Poniżej przedstawiono ofertę czujek firmy Det-Tronics.

Czujki serii X :

Oferujemy najnowszą rodzinę czujek płomienia typu X przeznaczonych do detekcji płomienia pożarowego w zakresach promieniowania:

Czujki te charakteryzują się dużą elastycznością zastosowań i konfiguracji, mają możliwość współpracy z większością typów central pożarowych na rynku, oraz możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb konkretnej instalacji z uwzględnieniem takich czynników jak: potencjalne źródła fałszywych alarmów, wymagany czas zwłoki, wartość progu zadziałania, wymagane sygnały wyjściowe itp.
Są one wyposażone w system samosprawdzenia, oparty na unikalnym systemie kontroli zabrudzenia optyki Optical Integrity Oi, mają pamięć zdarzeń, rozbudowane procedury obróbki sygnału oraz funkcje diagnostyczne.
Czujki te mają, zgodnie z EN54-10, pierwszą klasę czułości, a czujka X3301 jest niezrównana jeżeli chodzi o zasięg detekcji, wynoszący dla pożaru testowego przeszło 70 metrów bez praktycznie żadnych źródeł fałszywych alarmów. Podobną odporność na fałszywe alarmy ma czujka UV/IR przy mniejszym zasięgu. Pozostałe czujki mają także wystarczającą odporność na fałszywe alarmy, pozwalającą na zastosowanie w większości aplikacji przemysłowych.

Stopień ochrony IP66 pozwala na stosowanie ich na otwartych przestrzeniach w różnych warunkach klimatycznych.
Wszystkie urządzenia są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem z certyfikatami zgodności z ATEX w kategorii II 2 G Exd IIC.
Czujki spełniają wymagania podstawowe dyrektywy budowlanej 89/106/EWG.
Wszystkie czujki firmy Det-Tronics mają certyfikaty SIL-2  lub potwierdzoną niezależnymi badaniami   przydatność   do   stosowania  na  instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2.
Patrz 
 LISTA CERTYFIKATÓW I BADAŃ SIL EXIDA

Gwarancja na czujki wynosi 3 lata, a na czujki X3301 i X3302 nawet 5 lat.

Czujka IR typu PM-5MPX :

Oferujemy także czujkę dwupasmową IR typu PM-5MPX do zastosowań specjalnych na niewielkie odległości:

Pobierz broszurę "Detekcja płomienia " 

13.11.13