Trójpasmowa czujka płomienia X3302 Protect•IR

 

NOWOŚĆ !

Czujka płomienia X3302 Protect•IR jest trójpasmowym czujnikiem otwartego płomienia nowej generacji, przystosowanym specjalnie do detekcji niewidocznych płomieni wodorowych. Czujka wykrywa emisję IR w zakresie typowym dla pary wodnej i charakterystycznym dla spalania wodoru. Zdolność do przezwyciężenia ograniczeń w zasięgu wykrywania i jednoczesnej tendencji do fałszywych alarmów, typowych dla dotychczas stosowanych czujników UV, została osiągnięta dzięki wykorzystaniu sprawdzonej metody detekcji wielo-pasmowej MIR.

W rezultacie osiągnięto niezrównaną czułość, w połączeniu z odpornością na źródła fałszywych alarmów w miejscach gdzie tradycyjne czujki nie mogą być zastosowane. Wykorzystując algorytmy obróbki sygnału czujki X3301, czujka X3302 stanowi przełom w dziedzinie wykrywania płomieni materiałów wytwarzających w procesie spalania głównie parę wodną i tylko niewielką ilość CO2. Jednocześnie czujka jest całkowicie odporna na promieniowanie słoneczne, oświetlenie sztuczne, wyładowania atmosferyczne i promieniowanie podczerwone ze źródeł innych niż płomień.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia uruchamiany zewnętrznym stykiem, automatycznie lub magnesem. Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Grzana optyka, kontrolowana przez mikroprocesor, chroni układ przed wilgocią i lodem.
X3302 Protect•IR, w obudowie aluminiowej lub ze stali nierdzewnej, jest przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, Czujka jest wyposażona w przekaźniki alarmu pożarowego, alarmu usterki programowalny przekaźnik dodatkowego oraz, na życzenie, w wyjście 4-20 mA.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2

Typowe zastosowania czujki X3302 Protect•IR:

  • wytwórnie oraz obszary magazynowania wodoru
  • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
  • urządzenia chłodzone wodorem np. generatory
  • turbiny gazowe - kompresory wodoru
  • zakłady i magazyny produkcji specjalnej

Certyfikaty:

 ATEX

Gwarancja:

  • 5 lat na czujnik i elektronikę

26.05.11