Czujka płomienia UV/IR Typ X5200

 

Czujka X5200 jest czujką otwartego płomienia nowej generacji działającą w zakresie podczerwieni oraz nadfioletu. Została ona zaprojektowana tak, aby zapewnić szerokie możliwości detekcji przy jednoczesnej, bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy IR i UV.
Wykorzystano w niej czujnik IR i czujnik UV wraz z technologią obróbki sygnału z czujek X9800 i X2200. Czujniki IR i UV dozorują tę samą strefę ze stożkiem widzenia 90° nie ograniczając sobie wzajemnie pola widzenia.
Sygnał alarmu pożarowego jest wysyłany jeżeli oba czujniki wykryją płomień jednocześnie. Czujka jest stosowana głównie w przypadkach, w których potrzebna jest szybka i pewna detekcja w obecności silnych źródeł fałszywych alarmów IR.

Układy optyczne i elektroniczne czujki umieszczono w nowoczesnej, szczelnej (IP66) obudowie przeciwwybuchowej. Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem. Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Jest dostępny model czujki z dodatkowym wyjściem 4-20 mA. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda wielokolorowa, wskazująca stan czujki.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2

Typowe zastosowania czujki X5200 UV/IR:

  • instalacje wydobywcze i przesyłowe ropy i gazu, w tym platformy wiertnicze
  • stacje przeładunkowe paliw i chemikaliów
  • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
  • hangary lotnicze oraz zakłady i magazyny produkcji specjalnej
  • turbiny gazowe, kompresorownie
  • inne zakłady przemysłowe

Certyfikaty:

 ATEX

Gwarancja:

  • 3 lata

26.05.11