Czujka płomienia IR Typ X9800

 

Czujka X9800 jest czujką płomienia nowej generacji, działającą w zakresie podczerwieni. Została ona zaprojektowana tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymogi detekcji przy jednoczesnej, bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy pochodzące od innych niż płomień źródeł promieniowania podczerwonego.
Grzana optyka, kontrolowana przez mikroprocesor, chroni układ przed wilgocią i lodem.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem.

 Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 4-20 mA. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda wielokolorowa, wskazująca stan czujki.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2

Typowe zastosowania czujki X9800 IR:

  • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
  • instalacje wydobywcze i przesyłowe ropy i gazu
  • stacje przeładunkowe paliw i chemikaliów
  • turbiny gazowe, kompresorownie
  • inne zakłady przemysłowe

Certyfikaty:

  ATEX

Gwarancja:

  • 3 lata

26.05.11