Czujka płomienia UV Typ X2200

 

Czujka X2200 reprezentuje kolejną generację czujek płomienia, działających w zakresie nadfioletu.
Jest to najnowocześniejsza czujka UV, zaprojektowana tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymogi detekcji, także płomieni paliw bezwęglowych, przy wysokiej odporności na fałszywe alarmy np. detekcja w obecności źródeł modulowanego promieniowania IR. Znajduje ona zastosowanie także tam, gdzie konieczna jest bardzo szybka reakcja - czas reakcji nawet 17 milisekund.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem.

Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 4-20 mA. W standardzie komunikacja serwisowa MODBUS przez RS485.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda wielokolorowa, wskazująca stan czujki.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2

Typowe zastosowania czujki X2200:

  • wytwórnie oraz obszary magazynowania wodoru
  • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
  • zakłady i magazyny produkcji specjalnej
  • turbiny gazowe - kompresory wodoru
  • urządzenia chłodzone wodorem np. generatory

Certyfikaty:

 ATEX 

Gwarancja:

  • 3 lata

25.05.11