Instalacje detekcji gazów palnych i toksycznych w przemyśle

Oferujemy kompletne instalacje detekcji gazów, m.in. z centralami gazowymi, detektorami różnych typów i systemami sygnalizacji optycznej i akustycznej, przystosowane do pracy w odpowiednich strefach.

Oferujemy, między innymi, urządzenia do detekcji gazów palnych i toksycznych firmy Det-Tronics, której jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem w Polsce:

Urządzenia firmy Det-Tronics są stosowane na  całym  świecie,  w tym także w Polsce, na wielu instalacjach przemysłowych, w strefach zagrożenia wybuchem i pożarem lub gazami toksycznymi.
Zastosowania obejmują: przemysł wydobywczy ropy i gazu ziemnego, instalacje składowania i dystrybucji paliw, przemysł rafineryjno-petrochemiczny, przemysł chemiczny, lakiernie, instalacje turbin i generatorów.

Detector Electronics Corporation – firma specjalizuje się w systemach detekcji zagrożeń dla szczególnie odpowiedzialnych instalacji o wysokim zagrożeniu wybuchem. Firma ta znalazła się w czołówce światowej w dziedzinie systemów detekcji gazów palnych i toksycznych dla instalacji przemysłowych.

 Najnowocześniejsze urządzenia firmy Det-Tronics mają certyfikaty SIL-2  lub potwierdzoną niezależnymi badaniami   przydatność   do   stosowania  na  instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2 .
Wszystkie czujniki są przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem i mają stosowne certyfikaty ATEX.

Urządzenia do detekcji gazów firmy Det-Tronics:
  • Czujniki katalityczne do detekcji gazów palnych typu CGS
  • Czujniki do detekcji gazów węglowodorowych w podczerwieni PIR9400 PointWatch i PIRECL PointWatch Eclipse
  • Liniowe czujniki do detekcji gazów węglowodorowych w podczerwieni typu OPECL
  • Czujniki elektrochemiczne gazów toksycznych Seria GT3000  NOWOŚĆ !
  • Czujniki półprzewodnikowe, nanotechnologiczne typu NTMOS do detekcji H2NOWOŚĆ !
  • Czujniki akustyczne wycieków gazów palnych i toksycznych typu FlexSonic   NOWOŚĆ !
  • Transmiter U9500 Infiniti oraz moduł wyjść FlexVu Model UD10  NOWOŚĆ !
  • Karty kontrolerów typu R8471

Pobierz broszurę "Detekcja gazów"

13.11.13