U9500 Infiniti

 

Transmiter Infiniti z czujnikiem CGS

Transmiter U9500 Infiniti umożliwia miejscowy odczyt oraz daje możliwość dokonywania nastaw i kalibracji dla czujników gazów palnych i toksycznych. Wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz, informujący o stanie zasilania, stężeniu wykrytego gazu, stanach alarmowych i ewentualnych usterkach. Pozwala na ustawienie progów alarmowych, skali zakresu pomiarowego oraz ustalenie stężenia gazu kalibracyjnego.
U9500 Infiniti umożliwia ponadto analizę stopnia zużycia czujnika katalitycznego lub elektrochemicznego.
Infiniti ma w standardzie linearyzowane wyjście prądowe 4-20 mA (sygnał proporcjonalny do stężenia gazu w % DGW, informacje o usterkach i etapach kalibracji). Opcjonalnie oferowane są 4 wyjścia przekaźnikowe: trzy niezależnie programowalne przekaźniki progów alarmowych i jeden usterki.

Transmiter umożliwia przeprowadzenie kalibracji przez jedną osobę przy użyciu magnesu, bez otwierania obudowy transmitera i deklasyfikacji strefy.
Może współpracować z pętlą systemu Eagle Quantum Premier.

 Transmiter ma dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem II 2 G Exd IIC T4/T5/T6, zgodnie z ATEX.

30.05.11