Kontroler R8471

 

Karty kontrolerów typu R8471 są przeznaczone do umieszczenia w 19" kasecie centrali gazowej. Sygnał 4-20mA z transmitera (oprócz transmitera Infiniti może być także transmiter 505 w przypadku czujnika CGS lub skrzynka połączeniowa w przypadku czujnika PIR9400) lub bezpośrednio z detektora (Eclipse) kierowany jest do kontrolera R8471. Urządzenie to analizuje otrzymany sygnał porównując go z zaprogramowanymi progami alarmowymi.
Kontroler ma wyświetlacz linijkowy, pokazujący aktualne stężenie gazu mierzone przez czujnik, diody sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych, przyciski służące do programowania kontrolera, trzyznakowy wyświetlacz pokazujący aktualne stężenie gazu lub kod wykrytej usterki, diody wskazujące poszczególne kroki procedury kalibracji i sygnalizujące stan usterki.

Kontroler pozwala na przeprowadzenie kalibracji czujnika bez potrzeby deklasyfikowania strefy zagrożonej wybuchem. Po kalibracji kontroler analizuje zużycie czujnika, sygnalizując ewentualnie konieczność wymiany.

Wyjście standardowe 4-20mA, opcjonalnie trzy wyjścia przekaźników alarmowych i jedno przekaźnika usterki.

09.06.11