Systemy monitoringu CO na instalacjach nawęglania

System monitoringu CO firmy FORNEY Corp., wykrywa zagrożenie pożarowe spowodowane tleniem w urządzeniach systemu nawęglania.

System CPDS-CEMplicity® (Coal Pre-ignition Detection System) pozwala na wykrycie tlenia, którego świadkiem jest wzrost stężenia CO, wystarczająco wcześnie aby uchronić instalację przed eksplozją lub pożarem. Jest to ekstrakcyjny system ciągłego monitorowania stężenia CO przez analizator w, maksymalnie, do 8-miu punktach pomiarowych. Każdy z punktów jest wyposażony w sondę do poboru próbek wraz z systemem ciągłego filtrowania i osuszania próbki.
Wyjścia z systemu: sygnały ciągłe 4-20mA stężenia CO w każdym punkcie pomiarowym, przekaźnikowe alarmów i usterki oraz wyjście RS.

System składa się z:

  • centralnej, klimatyzowanej szafy systemu, mieszczącej do dwóch analizatorów (maksymalnie do 16-tu punktów pomiarowych), sterownik systemu z panelem interfejsu, pompy, armaturę, listwy zasilania, przyłącza mediów i terminale wejść i wyjść; szafa jest przeznaczona do umieszczenia w pobliżu chronionych urządzeń, co pozwala na skrócenie linii poboru próbek
  • linii poboru próbek, łączących sondy mocowane w każdym punkcie pomiarowym z szafą. Każda linia ma trzy rurki do przesyłu mediów z punktów pomiarowych do szafy centralnej oraz przewody zasilające dla zaworów sterujących przedmuchem
  • sond ze stali szlachetnej z filtrem ze spieków, mocowanych kołnierzowo do króćców na obudowach urządzeń w punktach pomiarowych; tuż za sondami mocowane są skrzynki przygotowania próbki, zawierające osuszacze i zawory sterujące przedmuchem
  • butli z gazem kalibracyjnym wraz z wyposażeniem

System jest scentralizowany i działa w pełni automatycznie, prowadząc ciągłe pomiary, sterując przedmuchem filtra, automatyczną kalibracją i funkcją ochrony systemu przed wilgocią w trakcie parowania urządzeń.

21.05.07