System detekcji wczesnych faz tlenia ADICOS

Firma IP&S jest autoryzowanym partnerem firmy GTE Gmbh na terenie Polski, w zakresie produktów systemu ADICOS.
System detekcji wczesnych faz pożaru ADICOS niemieckiej firmy GTE Gmbh, umożliwia detekcję tlenia (pożaru bezpłomieniowego), przed powstaniem otwartego pożaru.
System ten wykrywa tlenie za pomocą wielokryteriowych, wielosensorowych, pożarowych czujek gazowych typu GSME wyposażonych w 2 lub 3 sensory – półprzewodnikowe detektory gazu. Reagują one już na niewielkie ilości gazów charakterystycznych dla procesów tlenia i spalania: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), wodór (H2), węglowodory (HC). Niektóre detektory są wyposażone w specjalne filtry do pracy w warunkach wysokiego zapylenia. W czujce mogą być zastosowane inne czujniki np. czujnik temperatury jako dodatkowe kryterium.

Reagowanie już na niewielkie ilości gazów spalinowych, zastosowanie porowatego filtra mosiężnego oraz unikalne oprogramowanie, pozwalające na analizę trendów i ustalanie precyzyjnych progów alarmowych powodują, że czujki GSME są odporne na wysokie zapylenie przy czułości wystarczającej do wykrycia tlenia się materiałów palnych.
W czujkach przechowywane są dane konfiguracyjne, przesyłane z programu ADICOS Central Software zainstalowanego w komputerze serwisowym. Umożliwia on obsługę do 256 czujek.
System ma pamięć rozproszoną – czujka decyduje o alarmie na podstawie porównania danych konfiguracyjnych z aktualnymi wartościami i zapamiętuje wyniki pomiarów czujników z okresu ostatniego tygodnia.


System ADICOS ma szerokie możliwości obsługowe: może być zdalnie kontrolowany i serwisowany nie tylko na miejscu przez serwisowy komputer PC ale także przez modem telefoniczny, modem GSM lub przez sieć Ethernet.

11.11.13