Systemy detekcji wycieków w podwójnych dnach zbiorników

IP&S oferuje dostawy kompletnego systemu kontroli szczelności zbiorników.

System jest przeznaczony do monitorowania szczelności podwójnego dna: dużych zbiorników o podwójnym dnie podzielonym na wiele komór, grupy mniejszych zbiorników z dnem niedzielonym lub kombinacji powyższych.

System monitorowania szczelności działa na zasadzie wytworzenia a następnie utrzymywania podciśnienia w przestrzeniach podwójnego dna zbiornika (zwanych komorami zbiornika). Wzrost ciśnienia powyżej ustalonego progu jest sygnałem pojawienia się nieszczelności.
Podstawowym założeniem było zbudowanie jednego systemu wspólnego dla wielu zbiorników (wielu komór), składającego się ze wspólnych: źródła podciśnienia, kolektora ssącego i oddzielnych dla każdej komory zaworów elektromagnetycznych i czujników ciśnienia. Całość jest sterowana przez sterownik wspólny dla całego systemu.

System w założeniu składa się z typowych elementów automatyki i sterowania, bez potrzeby wykorzystywania urządzeń nietypowych, kłopotliwych przy naprawie lub wymianie.

Zalety takiej konstrukcji systemu to, między innymi:

  • łatwa obsługa i prosta konserwacja typowych urządzeń
  • łatwość naprawy dzięki dostępności części
  • pełna informacja o statusie systemu, łatwość wymiany informacji z systemem nadrzędnym

Idea systemu jest przedmiotem zgłoszenia patentowego

21.05.07