Pętlowe systemy adresowalne do monitorowania zagrożeń w strefach zagrożonych wybuchem

System Eagle Quantum Premier firmy Det-Tronics - najnowsza wersja cyfrowego, adresowalnego systemu monitorowania i ochrony stref zagrożonych. Wszystkie detektory gazu, pożaru, płomienia oraz inne żądane (np. wyłączniki krańcowe, fotokomórki, przekaźniki itp.), należące do systemu, łączone są w adresowalną pętlę, która może w całości przebiegać w strefie zagrożonej wybuchem. Z pętli można sterować np. urządzeniami gaśniczymi i systemem ostrzegawczym.
Jednostka centralna systemu zawiera programowalny układ logiczny, analizujący sygnały z czujników i wypracowujący żądane sygnały wyjściowe do systemów nadrzędnych lub do modułów wykonawczych.

System ten, ze względu na konfigurację w postaci zamkniętej pętli, stale aktywną funkcję samoczynnej kontroli oraz szereg wbudowanych procedur automatycznej zmiany konfiguracji w razie wykrycia usterki, charakteryzuje się wyjątkową odpornością na uszkodzenia.
System zapewnia natychmiastową informację o stanach alarmowych i wykrytych uszkodzeniach oraz dostęp do historii wydarzeń zapisanej w pamięci rozproszonej detektorów.

Elementy systemu: centrala EQP, czujka płomienia X3301 i czujnik gazów węglowodorowych PIRECL Eclipse mają certyfikaty SIL-2. 
Większość elementów systemu jest certyfikowana lub przebadana do stosowania bez redundancji lub z redundancją w systemach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa na poziomie co najmniej SIL-2
Patrz  –  LISTA CERTYFIKATÓW I BADAŃ SIL EXIDA 

26.06.11