Systemy detekcji i zwalczania zagrożeń pożarowych w przemyśle

Nasza Oferta to, między innymi:

Na życzenie oferujemy kompleksowe rozwiązania systemów wykrywania i zwalczania zagrożeń pożarowych, w tym:

  • przemysłowe instalacje sygnalizacji pożaru z centralkami pożarowymi, czujkami, przyciskami, sygnalizacją akustyczną i wizualną do pracy w odpowiedniej strefie, w tym zagrożonej wybuchem, wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem,
  • instalacje gaszenia CO, wodne, pianowe,
  • projekt, wykonawstwo i montaż oferowanych instalacji,
  • uruchomienie i optymalizację,
  • uzgodnienia i odbiór przez odpowiednich rzeczoznawców lub CNBOP.

 

 
10.11.13