Skaner UV 45UV5-1007

  • Lampa UV typu Geigera Mullera
  • Zakres optyczny 190 – 270 nm – niewrażliwy na Słońce
  • Do czystych paliw gazowych i płynnych
  • Ograniczone zdolności dysryminacji - głównie dla aplikacji jednopalniowych
  • Układ samosprawdzenia z migawką elektromagnetyczną pozwala na pracę ciągłą
  • Współpracuje ze sterownikami Fireye: Flame-Monitor, BurnerLogix, D-Series
  • Zasilany ze sterownika
  • Szeroki zakres temperatury pracy -40 do +93°C
  • Osiągalny w obudowie przeciwwybuchowej ATEX Ex d IIC T6
  • Dopuszczenia: FM, CSA, UL, CE

11.06.11