Kontakt i Dane Firmy

IP&S Spółka z o.o.

Adres:

Lubiczów, ul. Warszawska 77C
05-082 STARE BABICE

Kontakt:

tel/faks: +48 22 722-02-72, 22 721-07-71, 22 833-56-59

E-mail:

ipands@ipands.pl

Dane firmy:

Dane rejestrowe:   Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy
KRS nr 0000126734
Kapitał zakładowy:  50 000 PLN
Numer REGON:  015274970       
Numer NIP (VAT PL-):  123-09-74-255
       
Bank i numer konta:  BZ WBK S.A. 45 1090 1014 0000 0001 0413 1339

10.05.10