Pirometryczne czujniki temperatury - System ADICOS

Firma IP&S jest autoryzowanym partnerem firmy GTE Gmbh na terenie Polski, w zakresie produktów systemu ADICOS.
System detekcji wczesnych faz pożaru ADICOS niemieckiej firmy GTE Gmbh, został uzupełniony o nową rodzinę czujek, umożliwiających monitorowanie temperatury obiektów. Mogą być one wpięte w system ADICOS i są obsługiwane przez ten samo oprogramowanie -  ADICOS Central Software.

ADICOS HOTSPOT
  - to inteligentna czujka pirometryczna łącząca innowacyjną technikę detekcji z zaawansowaną techniką przetwarzania sygnału:

  • pomiar matrycą czujników pirometrycznych, w zależności od typu czujki: 4x4, 16x16 lub 32x31 czujników
  • definowane poziomy progów alarmowych dla każdego czujnika
  • możliwość wyboru trybu pomiaru lub ignorowania czujnika
  • krótki czas reakcji rzędu 0,1 sekundy pozwala na wykrycie gorących miejsc (hotspots) nawet na poruszjących się taśmociągach
  • kąt widzenia 41ox32o do 53ox52o - obserwacja stosunkowo dużej powierzchni z odległości 5 metrów
  • dostępna w wersji do strefy zagrożonej wybuchem pyłów palnych 22

ADICOS HOTSPOT

Zastosowanie:

  • systemy transportu węgla i biomasy, taśmociągi w elektrowniach i ciepłowniach, zakładach celulozowo-papierniczych i innych
  • monitoring pod kątem wykrywania samozapłonów, hot spotów
  • monitoring temperatury maszyn, silników, przekładni i innych urządzeń pod kątem ich przegrzewania się

10.11.13