SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

W tym zakresie oferta IP&S obejmuje: 

 • automatykę palnikową i systemy sterowania
 • System Optymalizacji i Diagnostyki Spalania COSS: Combustion Optimization Support System
 • instalacje zapalające palników gazowych i olejowych
 • kompletne instalacje palników energetycznych i przemysłowych, gazowych i olejowych, low NOx

Oferta zawiera projektowanie, dostawy i wykonawstwo, także "pod klucz", w tym:

 • Systemy Sterowania Palnikami, regulacji oraz certyfikowane blokadowe systemy bezpieczeństwa z oprogramowaniem
 • dostawę instalacji paliwa, mediów, z automatyką pomiarową, regulacyjną i bezpieczeństwa, szaf, okablowania, rurociągów, armatury ręcznej materiałów montażowych
 • uruchomienie i optymalizację instalacji, serwis
 • uzgodnienia i odbiór dokumentacji i instalacji np. przez CLDT, UDT.

W zakresie instalacji palnikowych oferujemy urządzenia produkowane i składane przez IP&S:

 • Urządzenia zapłonowe wysokonapięciowe (zapalarki elektryczne wysokonapięciowe)
 • Urządzenia zapłonowe wysokoenergetyczne (zapalarki elektryczne wysokoenergetyczne)
 • Gazowe palniki zapłonowe (zapalarki gazowe) i palniki pilotujące (piloty) na ciąg naturalny i wymuszony 

... więcej informacji

 

W zakresie instalacji palnikowych oferujemy urządzenia firm, których jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem:


FIREYE Inc.Fireye Logo New

 • Sterowniki palnikowe i przekaźniki płomienia - współpracujące z fotokomórkami bez samosprawdzenia UV i IR, czujnikiem jonizacyjnym lub skanerami UV i IR z samosprawdzeniem

   ... więcej informacji

 • Systemy dozoru płomienia dla układów wielopalnikowych - przeznaczone do palników o pracy ciągłej:

o konstrukcji rozdzielonej: skanery UV i IR oraz przetworniki - wzmacniacze

... więcej informacji

zintegrowane skanery płomienia: od najprostszych do całkowicie mikroprocesorowych - najnowsze to skanery Insight II oraz Paragon o wyjątkowych właściwościach dyskryminacji, dzięki komunikacji przez wyjście szeregowe RS, pozwalają dodatkowo na ocenę jakości spalania palników i na ich regulację.
Systemy dozoru płomienia firmy FIREYE są najbardziej rozpowszechnionymi systemami w aplikacjach wielopalnikowych w Polsce.
Są one przeznaczone do stosowania na instalacjach w strefie bezpiecznej i zagrożonej wybuchem a także na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3.

... więcej informacji

FORNEY Corp.Forney logo

 • Urządzenia zapłonowe elektryczne, wysokoeneregetyczne typu HESI 90 - do zapalania gazowych i olejowych palników zapłonowych oraz palników gazowych i olejowych, oferowane w wersji do strefy bezpiecznej i w wersji Ex do stref zagrożoych wybuchem

  ... więcej informacji

 • Palniki zapłonowe gazowe typu MAXFire®  - do użycia tylko do rozpalania lub jako palniki pilotujące ciągłego działania (Class 1 do 3)

  ... więcej informacji

 • Inne produkty dla systemów spalania -  szczegóły i oferta na życzenie:

-   Systemy Sterowania Palnikami i czujniki płomienia
-   palniki zapłonowe na lekki olej typu DURAFire® oraz inne palniki zapłonowe, gazowe i olejowe
-   palniki gazowe i olejowe typów PAF, PAFII, NOxMiser, stałe i elastyczne lance olejowe
-   Palniki kanałowe dla układów kombinowanych turbiny z odzysknicą, palniki obwodowe i dopalające dla metody SCR
-   Klapy: odcinające, bajpasowe, kominowe wszystkich rozmiarów

Wiele urządzeń zapłonowych (zapalarek), głównie wysokoenergetycznych i gazowych, znalazło zastosowanie na piecach i kotłach w Polsce, w energetyce i przemyśle.

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.