PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

Zintegrowane systemy dozoru płomienia dla układów wielopalnikowych

Fireye Logo New

 

 • Całkowicie mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia z elektronicznym samosprawdzeniem
 • Wykorzystuje dwa czujniki półprzewodnikowe: UV (295-320 nm), IR (700-1700 nm)
 • Dwa skanery w jednym – dwa niezależnie definiowane przekaźniki płomienia np. na dwa paliwa lub na pilota i palnik główny lub na warunki startu i normalnej pracy palnika
 • Bardzo duża zdolność dyskryminacji w skomplikowanych środowiskach wielopalnikowych - nadaje się do każdej aplikacji
 • Obudowa uniwersalna ATEX z wymiennymi elementami:
  -   moduł programujący: z interfejsem i wyświetlaczem lub moduł transmitera z diodami stanu, sterowany z interfejsu iskrobezpiecznego pilota
  -  pokrywa modułu z oknem dla wersji ATEX lub pierścień mocujący moduł dla wersji standardowej
 • Automatyczny wskaźnik wycelowania – funkcja AIM
 • Automatyczne programowanie – funkcja Auto Tune warunków ON dla płomienia i jednoczesne programowanie warunków OFF dla tła z zachowaniem opcjonalnej możliwości nauki warunków OFF - dla obu przekaźników niezależnie. Funkcja Auto Tune - „nauka” charakterystyk częstotliwościowych płomienia przechowywanych w plikach i porównywanych z płomieniem bieżącym
 • Wybór dla każdego przekaźnika płomienia niezależnie: czujnika IR, UV lub IR/UV, częstotliwości migotania płomienia, wzmocnienia, czasu bezpieczeństwa FFRT (1 do 4 sekund), progów załączenia i wyłączenia (ON i OFF) przekaźnika płomienia
 • Zapisywanie nastaw w 4 plikach - każdy z nich zmienia nastawy dla obu przekaźników
 • Interfejs użytkownika: 2 liniowy wyświetlacz LED i 5 przycisków, chronionych hasłem, pozwala na odczyt wartości, kontrolę i dokonywanie nastaw. Logo Fireye na interfejsie to przycisk HELP
 • W przypadku dużej odległości od płomienia, ruchomych palników lub niebezpieczeństwa przegrzania dostępna wersja optyki ze światłowodem
 • Zasilanie 24 VDC
 • Wyjścia: przekaźnikowe – dwa przekaźniki płomienia NO/NC, usterki NO oraz dwa wyjścia analogowe 4–20 mA dla każdego przekaźnika płomienia oddzielnie
 • Zakres temperatur pracy od -40 do +65°C
 • Komunikacja po RS MODBUS z programem Fireye Explorer
 • Wersja przeciwwybuchowa ATEX Ex d IIC T6
 • Dopuszczenia: FM, UL, DIN-DVGW, CE
 • Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3

insight ii

skaner Insight II z modułem wyświetlacza

insight II transmitter

moduł transmitera do komunikacji ze skanerem

insight ii remote

pilot skanera

Załączniki:
Pobierz plik (Skaner płom. Insight II 03.23 2 str 03.23.pdf)Skaner płomienia InSight II 95DSS3-1[ ]220 kB

Fireye Logo New

 


 • Całkowicie mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia z elektronicznym samosprawdzeniem
 • Dwie wersje z czujnikami półprzewodnikowymi: typ 85UVF (295-350 nm) i typ 85IRF (700-1700 nm)
 • Do pracy ciągłej na olejowych, gazowych i węglowych palnikach w energetyce i przemyśle, rafineriach i przemysle chemicznym, w tym w aplikacjach lowNOx, na palnikach kanałowych, odzysknicach i spalarniach
 • Duża zdolność dyskryminacji w skomplikowanych środowiskach wielopalnikowych i wielopaliwowych
 • FFRT 1 - 6 sec.
 • Przekaźnik płomienia z automatycznie lub ręcznie nastawianym progiem wejścia i zejścia przekaźnika płomienia (ON/OFF), 21 nastaw częstotliwości do wyboru, nastawne wzmocnienie sensora 
 • Możliwość automatycznej konfiguracji (Auto Config) w warunkach obecnego płomienia i braku płomienia z ręcznym dostrajaniem: 
  - charakterystyki zmienności amplitud są zdejmowane i automatycznie zapamiętywane
  - optymalna wartość progów przekaźnika jest dobierana i zapamiętywana
  - dobierane jest odpowiednie wzmocnienie czujnika
 • Funkcja AIM pozwala na najlepsze wycelowanie skanera
 • 4 programowalne pliki nastaw dla różnych warunków pracy (np. różne paliwa lub wydajności) 
 • Interfejs użytkownika chroniony hasłem: dwuliniowy, 16-to pozycyjny alfanumeryczny wyświetlacz z 5 przyciskami. Pozwala on na odczyt statusu skanera, stanu przekaźnika, mocy płomienia a także na dokonywanie nastaw.
 • W przypadku dużej odległości od płomienia, ruchomych palników lub niebezpieczeństwa przegrzania dostępna wersja optyki ze światłowodem
 • Zasilanie 24 VDC/ 250mA
 • Wyjścia: przekaźnikowe – przekaźnik płomienia NO, usterki NC oraz wyjście analogowe 4–20 mA
 • Komunikacja po RS MODBUS z programem Fireye Explorer
 • Szybkozłączka gwintowa 12-pinowa
 • Zakres temperatur pracy: od -40 do +65°C, IP66
 • Wersje przeciwwybuchowe ATEX Ex II G/D, z dławikiem
 • Dopuszczenia: FM, UL, DIN-DVGW, CE  
 • Potwierdzona niezależnymi badaniami (Exida FMEDA) przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3 

Insight II IV Flame Scanner1

Załączniki:
Pobierz plik (Skaner płom. Insight S4 2 str 03.23.pdf)Skaner płomienia InSight Seria 4[ ]198 kB

Fireye Logo New

 

 

 • Całkowicie mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia z elektronicznym samosprawdzeniem
 • Dwie wersje z czujnikami półprzewodnikowymi: typ 85UVF (295-340 nm) oraz typ 85IRF (830-1100 nm)
 • Do detekcji płomieni gazowych i olejowych: palniki energetyczne, przemysłowe, rafineryjne, kanałowe, low NOx
 • Przekaźnik płomienia z automatycznie dobieranym progiem wejścia i zejścia przekaźnika (ON/OFF)
 • Czas bezpieczeństwa FFRT 1-4 sekundy
 • Duża zdolność dyskryminacji w skomplikowanych środowiskach wielopalnikowych
 • "Nauka" własnego płomienia i tła - w czasie automatycznego ustawiania skanera:
  -   charakterystyki zmienności amplitud są zdejmowane i automatycznie zapamiętywane
  -   optymalna wartość progów przekaźnika jest dobierana i zapamiętywana
  -   dobierane jest odpowiednie wzmocnienie czujnika 
 • Funkcja AIM pozwala na najlepsze wycelowanie skanera
 • Zaawansowana diagnostyka: funkcja Advanced Trip Diagnostic pozwala na wykrycie przyczyny odstawienia skanera, funkcja Trip Threshold Adjustment pozwala na ustawianie progów kryteriów jakości płomienia: Average Amplitude, Power Spectrum Density, Best Fit, Peak-to-Median Ratio
 • Interfejs użytkownika: chroniony hasłem, z przyciskami i diodami statusu - pozwala na odczyt statusu skanera, stanu przekaźnika, mocy płomienia a także na dokonywanie nastaw.
 • Szybkozłączka dla 8-mio żyłowego kabla
 • W przypadku dużej odległości od płomienia, ruchomych palników lub niebezpieczeństwa przegrzania dostępna wersja optyki ze światłowodem
 • Zasilanie 24 VDC / 200mA
 • Wyjścia: przekaźnikowe – przekaźnik płomienia NO, usterki NC oraz wyjście analogowe 4–20 mA
 • Zakres temperatur pracy: od -40 do +65°, IP66
 • Wersja przeciwwybuchowa: ATEX Ex II 2 G/D T6, IP66, z dławikiem
 • Dopuszczenia: FM, UL, DIN-DVGW, CE
 • Potwierdzona niezależnymi badaniami (Exida FMEDA) przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3

 

Phoenix Series 2

Załączniki:
Pobierz plik (Skaner płom. Phoenix 1 str 03.23.pdf)Skaner płomienia Phoenix 85UVF/85IRF[ ]141 kB

Fireye Logo New

 

 • Całkowicie mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia z elektronicznym samosprawdzeniem
 • Czujniki półprzewodnikowe: typ 95UV UV (295 – 320 nm), typ 95IR IR (700 – 1 700 nm), typ 95DS wykorzystuje oba jednocześnie
 • Praca ciągła, samosprawdzenie elektroniczne w systemie Fail Safe
 • Bardzo duża zdolność dyskryminacji w skomplikowanych środowiskach wielopalnikowych
 • Nadają się do każdej aplikacji
 • Model podstawowy S1 umożliwia ręczny wybór i regulację trzech częstotliwości migotania płomienia, regulację wzmocnienia, progów wejścia/zejścia przekaźnika płomienia
 • Model rozwinięty S2 umożliwia: automatyczne programowanie (Auto Tune) z możliwością ręcznej korekty nastaw, wybór 21 częstotliwości migotania płomienia, zapisywanie nastaw w 4 plikach, komunikację przez RS z systemem nadrzędnym
 • Funkcja Auto Tune modelu S2 - procedura „nauki” charakterystyk częstotliwościowych płomienia przechowywanych w plikach i porównywanych z płomieniem bieżącym. Ustala ona automatycznie: wzmocnienie czujnika, zakres częstotliwości dla optymalnych warunków dyskryminacji oraz poziomy wejścia/zejścia przekaźnika płomienia
 • W przypadku dużej odległości od płomienia, ruchomych palników lub niebezpieczeństwa przegrzania dostępna wersja optyki ze światłowodem
 • Czas bezpieczeństwa (FFRT) od 1 do 6 sekund
 • 8-mio pozycyjny wyświetlacz LED i 4 przyciski, chronione hasłem, pozwalają na odczyt wartości, kontrolę i dokonywanie nastaw
 • Zasilanie 24 VDC
 • Wyjścia: przekaźnika płomiena NO, alarmu usterki NC, 4 – 20 mA
 • Zakres temperatur pracy od -40 do +65°C, IP66
 • Opcjonalnie, w modelu S2 software do ustawiania skanera i do analizy płomienia, możliwość komunikacji po RS MODBUS z programem Fireye Explorer
 • Wersje przeciwwybuchowe ATEX Ex d IIC T6,
 • Certyfikaty: DIN-DVGW, CE
 • Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3
 • Niski koszt instalacji

UWAGA: Wersja S1 wycofana z produkcji.  Skontaktuj się z firmą IP&S w celu doboru skanera zamiennego. Wersja S2 jest nadal oferowana

 

insight

Fireye Logo New

 

 • Całkowicie mikroprocesorowy zintegrowany skaner do dozoru i analizy płomienia
 • Dwa czujniki półprzewodnikowe IR: jeden do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych płomienia, drugi do pomiaru temperatury
 • Paragon mierzy charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową płomienia, analizuje zgodność charakterystyki płomienia nauczonego z widzianym a także mierzy temperaturę w obserwowanym miejscu płomienia
 • Praca ciągła, samosprawdzenie elektroniczne w systemie Fail Safe, wewnętrzna diagnostyka, współpracująca z przekaźnikiem usterki
 • Wysoka zdolność dyskryminacji w skomplikowanych systemach spalania
 • Nadaje się szczególnie do aplikacji, w których przydatny jest pomiar temperatury płomienia do optymalizacji spalania
 • Skaner monitoruje amplitudę modulacji w całym zakresie częstotliwości migotania płomienia, dobiera optymalne wzmocnienie a także progi wejścia/zejścia przekaźnika płomienia
 • Szybka transformata Fouriera do porównywania w czasie rzeczywistym charakterystyk częstotliwościowych płomienia ze wzorcem w pamięci
 • W przypadku dużej odległości od płomienia, ruchomych palników lub niebezpieczeństwa przegrzania dostępna wersja optyki ze światłowodem
 • Czas bezpieczeństwa (FFRT) od 1 do 4 sekund
 • Dwa zestawy 8-mio diodowych wyświetlaczy LED pokazują sygnał płomienia, sygnał temperatury, stany programowania i dokonywania nastaw, kody usterek
 • Przyciski, chronione hasłem, pozwalają na kontrolę i dokonywanie nastaw oraz programowanie urządzenia
 • Zasilanie 24 VDC
 • Wyjścia: przekaźnikowe  –  płomienia NO/NC,  usterki NO,  temperatury płomienia NO,  dwa  analogowe 4 – 20 mA: płomienia i temperatury
 • Zakres temperatur pracy od -40 do +65°C lub do +85°C
 • Komunikacja po RS MODBUS do odczytu ze skanera za pomocą programu Fireye Explorer, oprogramowanie Paragon Explorer do dokonywania nastaw dotyczących pomiarów temperatury
 • Dopuszczenia: FM, UL, DIN-DVGW, CE
 • Do stosowania na instalacjacjach o wymaganym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2

UWAGA: Produkt wycofany z produkcji.  Skontaktuj się z firmą IP&S w celu doboru skanera zamiennego 

paragon

Fireye Logo New

 

 • Najprostszy skaner zintegrowany
 • Lampa UV
 • Długość fali 210nm (190 – 270 nm) – niewrażliwy na światło słoneczne
 • Praca ciągła, samosprawdzenie z migawką mechaniczną
 • Zastosowanie dla płomieni czystych, gazowych paliw
 • Czas bezpieczeństwa (FFRT) 1 s
 • Ograniczona zdolność dyskryminacji
 • Zasilanie 24 VDC
 • Wyjście przekaźnika płomienia NO/NC
 • Wyjście przekaźnika usterki NO
 • Wyjście analogowe 4-20 mA
 • Zakres temperatur pracy od -40 do +65 oC
 • Wersja przeciwwybuchowa ATEX Ex d IIC T6
 • Certyfikaty: FM, DIN-DVGW, CE
 • Niski koszt instalacji

65UV5-1000E simplicity

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.