SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

System detekcji wczesnych faz pożaru i przegrzewów ADICOS®

gte industrieelektronik logo

adicos logo

 Firma IP&S jest autoryzowanym partnerem firmy GTE Gmbh na terenie Polski i dystrybutorem systemu ADICOS®.

System ADICOS® jest przeznaczony do detekcji wczesnych faz pożarów bezpłomieniowych, zarzewi i przegrzewów (stanów przedawaryjnych).
System został specjalnie zaprojektowany do zastosowania na instalacjach zasilania w węgiel, biomasę, paliwa odpadowe.

Od ponad 10 lat systemy ADICOS® są powszechnie stosowane w Polsce w systemach przeciwpożarowych w elektrowniach, elektrociepłowniach, a także w przemyśle cementowym, przemyśle drzewnym, na instalacjach spalarni  i na innych.

System ADICOS® umożliwia:

 • detekcję tlenia (pożaru bezpłomieniowego) węgla, biomasy, odpadów i paliw alternatywnych przed powstaniem otwartego pożaru za pomocą:
  • wielokryteriowych, wielosensorowych czujników gazów pożarowych typu GSME wyposażonych w półprzewodnikowe sensory gazów pożarowych: tlenku węgla (CO), tlenów azotu (NO2), wodoru (H2), węglowodorów (HC). GSME są odporne na wysokie zapylenie przy czułości wystarczającej do wczesnego wykrycia tlenia się materiałów palnych oraz gazów spalinowych pożarów płomieniowych

   ... czytaj więcej

 

  • ADICOS FIRELASER - laserowych czujników liniowych o ścieżce pomiarowej do 100 metrów, przy wykorzystaniu wiązki laserowej CO2 w zakresie IR. Pomiar absorpcji gazów pożarowych odbywa się na zasadzie  analizy spektroskopowej wiązki i dzięki temu jest odporny na zapylenie, zanieczyszczenie i wilgoć w powietrzu.
  • innych czujników specjalnych temperatury i gazów
 • wykrywanie zarzewi tlenia poruszających się na przenośnikach, lokalnych przegrzewów składowanego paliwa oraz monitoring temperatury maszyn, silników, przekładni i innych urządzeń pod kątem ich przegrzewania się za pomocą:
  • inteligentnych czujników pirometrycznych typu HOTSPOT 1000 - pomiar matrycą 32x31 pól termoczułych, pozwala na wizualizację termowizyjną obiektu i ustawienie alarmu przekroczenia temperatury w każdym z punktów

   ... czytaj więcej

 

Zastosowanie GSME Hotspot 2006 x 1077

W czujkach przechowywane są dane konfiguracyjne, przesyłane z programu ADICOS® Central Software zainstalowanego w komputerze serwisowym. Umożliwia on obsługę do 256 czujek. 
System ma pamięć rozproszoną – czujka decyduje o alarmie na podstawie porównania danych konfiguracyjnych z aktualnymi wartościami i zapamiętuje wyniki pomiarów czujników z okresu ostatniego tygodnia.

System ADICOS® oferuje zaawansowaną ewaluację sygnału oraz szerokie możliwości sterowania i wizualizacji.

Panel kontrolny BMZ-30 to kompaktowa jednostka centralna, która komunikuje się ze wszystkimi detektorami GSME, HOTSPOT, TPME i FIRELASER za pośrednictwem magistrali ADICOS® M-Bus i ocenia ich stan, wyświetlając jednocześnie dane na wyświetlaczu interfejsu. Umożliwia on grupowanie czujek i tworzenie reguł alarmów. Zapewnia sygnały komunikacyjne dla maksymalnie 127 czujników ADICOS® i zapewnia łączność między instalacją a komputerem serwisowym. To połączenie jest domyślnie oparte na interfejsie szeregowym RS-232 - dostępne są  moduły rozszerzeń Ethernet i standardowe.

systemy detekcji wczesnych faz pozaru 06

MBUS

M-BUS Master XF to inny typ jednostki głównej dla systemu ADICOS®, który zapewnia również podobne sygnały komunikacyjne, ale dla większej liczby detektorów - do 255 czujników ADICOS®. Inna różnica polega na tym, że M-BUS Master nie ma interfejsu.
Obudowa ma stopień ochrony IP65, dzięki czemu można go zamontować podczas instalacji.

System ADICOS® ma szerokie możliwości obsługowe: może być zdalnie kontrolowany i serwisowany przez program ADICOS Central Software nie tylko na miejscu przez serwisowy komputer PC ale także przez modem telefoniczny, modem GSM lub przez sieć Ethernet. 

 

Schemat Adicos


Zastosowanie systemu ADICOS®:

 • systemy transportu węgla i biomasy, przenośniki taśmowe i instalacje w budynkach i budowlach w elektrowniach i ciepłowniach, zakładach celulozowo-papierniczych, spalarniach śmieci, zakładach przetwórstwa spożywczego i innych 
 • składy i silosy, bunkry węgla, biomasy, paliw alternatywnych, odpadów
 • miejsca składowania i produkcji gdzie wykrycie pożaru typowymi czujnikami jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na zapylenie lub wilgoć, parę wodną
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.