SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

Czujki płomienia serii X

DetTronics Logo New

 


X3301 
jest multispektralną czujką płomienia działącą w zakresie trzech pasm podczerwieni. 
W konstrukcji czujki uwzględniono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wykrywania płomienia: w czujniku zabudowano 3 sensory IR razem z odpowiednią elektroniką do obróbki sygnału m.in. opatentowane algorytmy przetwarzania sygnału, wykorzystujące 32-bitowy mikroprocesor i pozwalające na ciągłą ochronę przeciwpożarową w ciągłej obecności źródeł fałszywych alarmów i w środowisku, gdzie występuje duże natężenie promieniowania podczerwonego.

X3301 with swivel

Czujka X3301 z przegubem mocującym

X3301 jest przeznaczona do wykrywania płomieni węglowodorów gazowych i ciekłych lekkich i ciężkich, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, wymagających bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy przy jednoczesnej dużej skuteczności reagowania na płomień.
Czujka ma niezrównany zasięg (do 81 metrów w osi urządzenia, dla płomienia testowego n-Heptanu) przy prawie niezmiennej czułości w całym stożku widzenia (60 metrów 45o od osi dla płomienia testowego).
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany zewnętrznym stykiem, automatycznie lub magnesem. Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki. Grzana optyka, kontrolowana przez mikroprocesor, chroni układ przed wilgocią i lodem.
Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Obudowa jest dostępna w wersji aluminiowej lub ze stali kwasoodpornej.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 0-20 mA z HART. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485. Dostępna jest także wersja do pracy w pętli systemu Eagle Quantum Premier®.
Czujka ma wbudowany system rejestracji danych i zdarzeń.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda trzykolorowa, wskazująca stan czujki - normalną pracę, alarm lub usterkę.
Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2 zgodnie z Certyfikatem EXIDA.

Typowe zastosowania czujki X3301:

 • instalacje wydobywcze i przesyłowe ropy i gazu, w tym platformy wiertnicze
 • morskie platformy wydobywcze i produkcyjne
 • stacje przeładunkowe paliw i chemikaliów
 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
 • hangary lotnicze oraz zakłady i magazyny produkcji specjalnej
 • turbiny gazowe, kompresorownie
 • zakłady produkcji specjalnej
 • lakiernie
 • inne zakłady przemysłowe

Certyfikaty i spełniane wymagania:

certyfikat X3301

 • Certyfikat EN 54-10 (VdS)
 • ATEX, IECEX: Ex d e IIC T5-T6 Gb

Gwarancja:

 • 5 lat na czujnik i elektronikę
Załączniki:
Pobierz plik (X3301 1.pdf)Czujka Płomienia X3301[ ]800 kB

DetTronics Logo New

 


Udoskonalona czujka X9800 nowej generacji jest czujką płomienia działającą w zakresie podczerwieni. Została ona zaprojektowana tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymogi detekcji przy jednoczesnej, bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy pochodzące od innych niż płomień źródeł promieniowania podczerwonego. Zdolna do reakcji na płomień nawet w obecności modulowanego promieniowania IR tła (np. grzejniki, piece, turbiny).
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem.

X9800

Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki. Sterowane przez mikroprocesor ogrzewanie chroni układ optyczny przed wilgocią i oblodzeniem.
Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Obudowa jest dostępna w wersji aluminiowej lub ze stali kwasoodpornej.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 0-20 mA z HART. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485. Dostępna jest także wersja do pracy w pętli systemu Eagle Quantum Premier®.
Jest dostępny model z wyjściem impulsowym co pozwala na łatwą wymianę istniejących systemów czujek płomienia z kontrolerami.
Czujka ma wbudowany system rejestracji danych i zdarzeń.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda trzykolorowa, wskazująca stan czujki - normalną pracę, alarm lub usterkę.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2 zgodnie z Certyfikatem EXIDA.

Typowe zastosowania czujki X9800 IR:

 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
 • instalacje wydobywcze i przesyłowe ropy i gazu
 • stacje przeładunkowe paliw i chemikaliów
 • turbiny gazowe, kompresorownie
 • inne zakłady przemysłowe

Certyfikaty:

certyfikat X9800

 • Certyfikat EN 54-10 (VdS)
 • ATEX, IECEX: Ex d e IIC T5-T6 Gb

Gwarancja:

 • 3 lata na czujnik i elektronikę
Załączniki:
Pobierz plik (X9800.pdf)Czujka Płomienia X9800[ ]774 kB

DetTronics Logo New

 


Czujka płomienia X3302 Protect•IR jest trójpasmowym 3xIR czujnikiem otwartego płomienia nowej generacji, wykorzystującym najnowszą technologię multispektralną (MIR) do trudnego zadania detekcji niewidocznych płomieni wodorowych bez zakłóceń fałszywymi alarmami towarzyszących tradycyjnej metodzie detekcji UV, szczególnie związanych ze spawaniem łukowym. Czujka wykrywa emisję IR w zakresie typowym dla pary wodnej i charakterystycznym dla spalania wodoru, pokonując ograniczenia w zasięgu wykrywania i tendencję do fałszywych alarmów, typowych dla innych technologii wykrycia. 

Wykorzystując algorytmy obróbki sygnału czujki X3301, czujka X3302 stanowi przełom w dziedzinie wykrywania płomieni materiałów wytwarzających w procesie spalania głównie parę wodną i tylko niewielką ilość CO2.
W rezultacie osiągnięto dwukrotnie większą czułość niż tradycyjnch czujek UV i UV/IR, w połączeniu z możliwością stosowania w miejscach gdzie tradycyjne czujki nie mogą być zastosowane ze względu na obecność źródeł fałszywych alarmów. Jednocześnie czujka jest całkowicie odporna na promieniowanie słoneczne, spawanie i łuki elektryczne, oświetlenie sztuczne, wyładowania atmosferyczne i promieniowanie podczerwone ze źródeł innych niż płomień.

X3302

Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Obudowa jest dostępna w wersji aluminiowej lub ze stali kwasoodpornej.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 0-20 mA z HART. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485. Dostępna jest także wersja do pracy w pętli systemu Eagle Quantum Premier®.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany zewnętrznym stykiem, automatycznie lub magnesem. Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki. Grzana optyka, kontrolowana przez mikroprocesor, chroni układ przed wilgocią i lodem.
Dostępna jest w obudowie aluminiowej oraz w obudowie ze stali nierdzewnej.
Czujka ma wbudowany system rejestracji danych i zdarzeń.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda trzykolorowa, wskazująca stan czujki - normalną pracę, alarm lub usterkę.
Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2  zgodnie z Certyfikatem EXIDA.

Typowe zastosowania czujki X3302 Protect•IR:

 • wytwórnie oraz obszary magazynowania wodoru, transport wodoru
 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne - produkcja i magazyny wodoru
 • turbiny gazowe - kompresory wodoru
 • urządzenia chłodzone wodorem np. generatory
 • hangary pojazdów napędzanych wodorem
 • zakłady i magazyny produkcji specjalnej
 • zakłady chemiczne
 • budynki chłodnicze

Certyfikaty:

certyfikat X3302

 • Certyfikat EN 54-10 (VdS)
 • ATEX, IECEX: Ex d e IIC T5-T6 Gb

Gwarancja:

 • 5 lat na czujnik i elektronikę
Załączniki:
Pobierz plik (X3302 1.pdf)Czujka Płomienia X3302[ ]848 kB

DetTronics Logo New

 


Czujka X2200 reprezentuje kolejną generację czujek płomienia, działających w zakresie nadfioletu.
Jest to najnowocześniejsza wersja czujki UV, zaprojektowana tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymogi detekcji, także płomieni paliw bezwęglowych, przy wysokiej odporności na fałszywe alarmy np. detekcja w obecności źródeł modulowanego promieniowania IR. Idealna do detekcji płomieni specjalnych, bezwęglowych np. wodoru, metalu, siarki. Znajduje ona zastosowanie także tam, gdzie konieczna jest bardzo szybka reakcja - czas reakcji nawet 17 milisekund.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia, który może być uruchamiany stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem.

X2200

Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Sterowane przez mikroprocesor ogrzewanie chroni układ optyczny przed wilgocią i oblodzeniem.
Przeciwwybuchowa, szczelna (IP66) obudowa czujki pozwala na jej użycie w strefach zagrożonych wybuchem, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Obudowa jest dostępna w wersji aluminiowej lub ze stali kwasoodpornej.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 0-20 mA z HART. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485. Dostępna jest także wersja do pracy w pętli systemu Eagle Quantum Premier®.
Jest dostępny model z wyjściem impulsowym co pozwala na łatwą wymianę istniejących systemów czujek płomienia z kontrolerami.
Czujka ma wbudowany system rejestracji danych i zdarzeń.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda trzykolorowa, wskazująca stan czujki - normalną pracę, alarm lub usterkę.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2 zgodnie z Certyfikatem EXIDA.

Typowe zastosowania czujki X2200:

 • wytwórnie oraz obszary magazynowania wodoru
 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
 • zakłady i magazyny produkcji specjalnej
 • turbiny gazowe - kompresory wodoru
 • urządzenia chłodzone wodorem np. generatory

Certyfikaty:

certyfikat X2200

 • Certyfikat EN 54-10 (VdS)
 • ATEX, IECEX: Ex d e IIC T5-T6 Gb

Gwarancja:

 • 3 lata na czujnik i elektronikę
Załączniki:
Pobierz plik (X2200.pdf)Czujka Płomienia X2200[ ]260 kB

DetTronics Logo New

 


Czujka X5200 jest czujką otwartego płomienia nowej generacji działającą w zakresie podczerwieni oraz nadfioletu. Została ona zaprojektowana tak, aby zapewnić szerokie możliwości detekcji przy jednoczesnej, bardzo wysokiej odporności na fałszywe alarmy IR i UV. Czujka jest stosowana głównie w przypadkach, w których potrzebna jest szybka i pewna detekcja w obecności silnych źródeł fałszywych alarmów IR.
Wykorzystano w niej czujnik IR i czujnik UV wraz z technologią obróbki sygnału z czujek X9800 i X2200. Czujniki IR i UV dozorują tę samą strefę ze stożkiem widzenia 90° nie ograniczając sobie wzajemnie pola widzenia.
Sygnał alarmu pożarowego jest wysyłany jeżeli oba czujniki wykryją płomień jednocześnie. Alarmy z pojedyńczych czujników UV lub IR mogą byc wykorzystane przy użyciu programowalnego przekaźnika pomocniczego.

X5200

Układy optyczne i elektroniczne czujki umieszczono w nowoczesnej, szczelnej (IP66) obudowie przeciwwybuchowej. Obudowa jest dostępna w wersji aluminiowej lub ze stali kwasoodpornej.
Czujka jest wyposażona w układ samosprawdzenia stykiem zewnętrznym, automatycznie lub magnesem. Diagnostyka obejmuje opatentowaną funkcję Oi, sprawdzającą stan zanieczyszczenia optyki.
Czujka ma standardowo trzy wyjścia przekaźnikowe: alarmu, usterki oraz pomocnicze. Dostępny jest model czujki z dodatkowym wyjściem 0-20 mA z HART. W standardzie możliwość komunikacji serwisowej MODBUS przez RS485. Dostępna jest także wersja do pracy w pętli systemu Eagle Quantum Premier®.
Jest dostępny model z wyjściem impulsowym co pozwala na łatwą wymianę istniejących systemów czujek płomienia z kontrolerami.
Czujka ma wbudowany system rejestracji danych i zdarzeń.
Na płycie czołowej czujki znajduje się dioda trzykolorowa, wskazująca stan czujki - normalną pracę, alarm lub usterkę.

Potwierdzona niezależnymi badaniami przydatność do stosowania na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa co najmniej SIL-2 zgodnie z Certyfikatem EXIDA.

Typowe zastosowania czujki X5200 UV/IR:

 • instalacje wydobywcze i przesyłowe ropy i gazu, w tym platformy wiertnicze
 • stacje przeładunkowe paliw i chemikaliów
 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne
 • hangary lotnicze oraz zakłady i magazyny produkcji specjalnej
 • turbiny gazowe, kompresorownie
 • inne zakłady przemysłowe

Certyfikaty:

certyfikat X5200

 • Certyfikat EN 54-10 (VdS)
 • ATEX, IECEX: Ex d e IIC T5-T6 Gb

Gwarancja:

 • 3 lata na czujnik i elektronikę
Załączniki:
Pobierz plik (X5200.pdf)Czujka Płomienia X5200[ ]294 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.