SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Systemy sygnalizacji pożaru

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Firma IP&S Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP, urządzeń do detekcji gazu i pożaru oraz sygnalizacji zagrożeń norweskiej firmy Autronica, w zakresie systemów standardowych „Land” oraz przeznaczonych dla instalacji przemysłu petrochemicznego, naftowego i gazowego ”POG”, na lądzie i morzu.

Są to interaktywne systemy wykrywania do wszelkich zastosowań podzielone w zależności od aplikacji i odpowiadających im technicznych możliwości urządzeń:

  • Rozwiązania standardowe - „Land”:

 

 LAND Combo

 

Są to podstawowe rozwiązania systemów SSP przeznaczone dla obiektów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 roku, w tym dla budynków handlowych i biurowych, muzeów, teatrów, kin, sal widowiskowych i sportowych, szpitali,  budynków użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych oraz innych, nie wymagających specjalnych warunków pracy jak niżej.

Firma Autronica nazywa takie rozwiązanie systemami „Land” , w odróżnieniu od systemów spełniających specjalne wymagania dla instalacji przemysłu petrochemicznego, naftowego i gazowego - systemy „POG” (patrz niżej) oraz spełniających wymagania dla jednostek pływających - systemy „Maritime”.

Firma nasza oferuje rozwiązania dobrane dla pełnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gazowego, zoptymalizowane dla różnych obiektów np. szpitali, budynków dziedzictwa kulturowego, dworców kolejowych, lotnisk, przemysłu i innych tak aby maksymalnie chronić życie, środowisko i mienie.

Firma Autronica opracowuje, produkuje i serwisuje wszystkie swoje rozwiązania i stawia wysokie wymagania jakości w całym naszym łańcuchu produkcji, dostaw i usług.

Produkty są certyfikowane zgodnie z dyrektywami europejskimi, wymagającymi aprobaty EN 54 a także są zgodnie z lokalnymi wymaganiami  co potwierdzają certyfikaty wydane przez CNBOP.

Podstawowe urządzenia spełniają dodatkowe wymagania MSWiA co jest potwierdzone stosownymi certyfikatami wydanymi przez CNBOP

 

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

 

  • Rozwiązania specjalne dla przemysłu petrochemicznego, naftowego i gazowego - „POG & HH” („POG & HH” - Petrochem, Oil, Gas and High Hazard solutions).

 

POG HH Combo

Są one przeznaczone dla instalacji wymagających Systemów Bezpieczeństwa (SIS) o określonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), w strefach bezpiecznych lub zagrożonych wybuchem dla instalacji na lądzie i na morzu.

Asortyment produktów obejmuje zintegrowany s ystem wykrywania pożaru i gazu AutroSafe® IFG z SelfVerify, pierwszym na świecie zintegrowanym adresowalnym systemem wykrywania pożaru i gazu zgodnym z normą IEC 61508 na poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2. Oferujemy również pełną gamę detektorów płomienia i gazu, wykrywanie dymu w wysokiej czułości (HSSD), systemy aspiracyjne, systemy zarządzania alarmami i kontroli.

Od lat Autronica jest preferowanym dostawcą systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gazowego na rynku petrochemicznym, naftowym i gazowym na całym świecie. Tworzy produkty światowej klasy, nieustannie opracowuje nowe produkty, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo całej branży, w której każdego dnia i nocy zależą od nich tysiące istnień ludzkich.

Nasze systemy wykrywania ognia i gazu zostały opracowane zgodnie z ogólnoświatowymi normami i przepisami oraz są zgodne z normą EN 54.

 

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.