SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Centrale pożarowe Autroprime 2

W przypadku małych i średnich instalacji, centrala pożarowa Autroprime zapewnia prostotę, jakość i rozbudowaną funkcjonalność w jednym zintegrowanym systemie, zapewniając bezpieczeństwo i ekonomię w kompletnym pakiecie.

Prostota to kluczowa cecha tego systemu. Przez cały czas, od instalacji i uruchomienia, przez użytkowanie, serwis, system Autroprime jest projektowany z naciskiem na prostotę. Dzięki naszej technologii SelfVerify system ten sam przeprowadza codzienne czynności konserwacyjne.

Autroprime to łatwy, niezawodny i elastyczny system wykrywania pożaru, zapewniający zaawansowaną technologicznie, niedrogą alternatywę dla wykrywania pożarów w zastosowaniach takich jak przedszkola, muzea, małe hotele, budynki biurowe itp. System został zatwierdzony zgodnie z międzynarodowymi standardami , zapewniając skuteczną i niezawodną detekcję, której oczekują nasi klienci.

0.1 Autroprime system drawingMaksymalna pojemność systemu:Centrale pozarowe Autroprime 2  Panele na system: 8
  Pętle dozorowe na panel: 4
  Adresy na pętlę: 127*
  Jednostki alarmowe na pętlę: 40* 
  Jednostki pętli na panel: 508
  Porty szeregowe: 1
  Porty USB: 1
  Ethernet RJ45: 1

*   w zależności od rodzaju kabla

 

 

 

 

PRODUKTY:

Pełny system wykrywania pożaru z 2 sterownikami pętli, każdy kontrolujący 127 urządzeń. Panel operatorski może być montowany zdalnie z redundantnymi połączeniami zarówno dla sygnału jak i zasilania. Maksymalnie 8 dodatkowych paneli można dowolnie dobierać i podłączać do centrali sygnalizacji pożarowej za pośrednictwem magistrali paneli RS-485, w tym panele repetytora BS-211, panele informacyjne BV-210, panele straży pożarnej BU-210 oraz sterowniki synoptyczne BUR- 200.

Wszystkie funkcje obsługi alarmów i systemu można konfigurować, sterować i monitorować z panelu. Panel może pomieścić maksymalnie dwie pętle dozorowe. Pętle obsługują większość czujek Autronica, kilka typów urządzeń I/O dla monitorowanych wyjść, wyjścia typu otwarty kolektor, wejścia: galwanicznie izolowane i monitorowane. Panel ma moduł zasilający 5A do ładowania akumulatora oraz wbudowany akumulator awaryjny.

Obsługa panela za pomocą menu na 8-wierszowym wyświetlaczu, po 40 znaków w wierszu. Panel operatorski (BS-210), który jest integralną częścią panelu BS-200, może być również montowany oddzielnie na zewnątrz szafy.

P.N. 116-BS-200

Załączniki:
Pobierz plik (1._Centrala_Sygn._Pozaru_BS-200_ENG.pdf)Karta katalogowa[Centrala Sygnalizacji Pożaru BS-200]239 kB

Pomaga użytkownikom zarządzać alarmami i innymi zdarzeniami. W zestawie magistrala dla paneli. Repetytor BS-211 jest identyczny (z wyjątkiem klawiatury alfanumerycznej) z panelem operatorskim BS-210, który jest integralną częścią centrali pożarowej BS-200/BS-200M. Z panelu można sterować i monitorować całą obsługę alarmów i funkcje systemu. Konfiguracja nie jest możliwa.

Panel umożliwia:

  • odczyt bieżącej informacji o zdarzeniach
  • akceptację zdarzeń
  • odczyt zdarzenia w liście zdarzeń

Centrala BS-211 komunikuje się z centralą sygnalizacji pożaru BS-200, panelami informacyjnymi BV-210, innymi repetytorami BS-211, panelami straży pożarnej BU-210 oraz sterownikami synoptycznymi BUR-200 po magistrali central RS-485.

P.N. 116-BS-211

Załączniki:
Pobierz plik (2._Panel_Repetytora_BS-211_ENG.pdf)Karta katalogowa[Panel repetytora BS-211]564 kB

Wyświetla tylko alarmy. Użytkownik może wyciszyć wewnętrzny brzęczyk, wyciszyć sygnalizatory/dzwonki oraz zresetować system. W zestawie magistrala dla paneli.

Obsługa panela za pomocą menu na 8-wierszowym wyświetlaczu, po 40 znaków w wierszu.

BU-210 komunikuje się z centralą sygnalizacji pożarowej BS-200/BS-200M, centralami informacyjnymi BV-210, repetytorami BS-211, innymi centralami straży pożarnej BU-210 oraz sterownikami naśladowczymi BUR-

P.N. 116-BU-210

Załączniki:
Pobierz plik (3._Panel_strazy_pozarnej_BU-210_ENG.pdf)Karta katalogowa[Panel straży pożarnej BU-210]514 kB

Podaje wszystkie informacje, ale nie pozwala na obsługę zdarzeń. W zestawie magistrala dla paneli. Z panelu informacyjnego BV-210 można monitorować wszystkie zdarzenia alarmowe i systemowe. Na wyświetlaczu pokazywane są najważniejsze zdarzenia/warunki.

BV-210 komunikuje się z centralą sygnalizacji pożarowej BS-200, repetytorami BS-211, panelami straży pożarnej, innymi centralami informacyjnymi BV-210 oraz sterownikiem synoptycznym BUR-200 za pośrednictwem magistrali RS-485 dla paneli.

P.N. 116-BV-210

Załączniki:
Pobierz plik (4._Panel_informacyjny_BV-210_ENG.pdf)Karta katalogowa[Panel informacyjny BV-210]514 kB

Dla dodatkowej sygnalizacji alarmów. W zestawie magistrala dla paneli. Z blokami zacisków. 8 wejść/16 wyjść. BUR-200 może sterować 32 diodami LED z rezystorami szeregowymi na panelu synoptycznym w celu dodatkowej sygnalizacji alarmów. Dodatkowo 8 standardowych monitorowanych wejść może być użytych do odczytu różnych przełączników. Sterownik synoptyczny jest podłączony do magistrali RS-485 dla paneli. Redundancja zasilania jest osiągana przez połączenie łańcuchowe ze sterownikami master i slave.

P.N. 116-BUR-200

Załączniki:
Pobierz plik (5._Sterownik_synoptyczny_BUR-200_ENG.pdf)Karta katalogowa[Sterownik synoptyczny BUR-200]472 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.