SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Systemy zasysające (aspiracyjne) są odpowiednie w obszarach, w których wymagane jest wczesne wykrywanie, w pomieszczeniach zakurzonych, wilgotnych lub czystych. W systemie aspiracyjnym próbki powietrza są pobierane z monitorowanego obszaru rurkami do scentralizowanej jednostki detekcyjnej z czujkami dymu. Otwory w rurkach próbkujących tworzą punkty detekcji. W komorze detektora powietrze jest analizowane pod kątem śladów dymu. Czujki są w stanie wykryć niewielkie ilości dymu, które powstają w początkowych fazach tlącego się pożaru, zapewniając jak najwcześniejsze ostrzeżenie o potencjalnym pożarze, jednocześnie odróżniając prawdziwy dym od pyłu i zanieczyszczeń i redukując niepożądane alarmy do minimum.

Typowe zastosowania obejmują laboratoria, duże otwarte przestrzenie, środowiska korozyjne, archiwa/budynki historyczne i obszary przemysłowe.

PRODUKTY:

Wielokanałowy czujnik aspiracyjny dymu:

  • Konstrukcja modułowa: Moduł sterujący z wyświetlaczem Command obsługuje do 127 modułów sensorów dymu AutroSense Cascade lub modułów Micra i HSSD2
  • Moduły sterujące Minimum i Standard obsługują do 8 modułów sensorów dymu
  • Do każdego modułu sensora może być podłączone do 250 m rury ssącej z ABS
  • Detekcja optyczna rozpraszania do przodu (forward-scattering) - wczesne ostrzeganie bez fałszywych alarmów związanych z detekcją przy wysokiej czułości
  • Wysoka niezawodność dzięki specjalnej technologii kompensacji środowiskowej
  • Certyfikat zgodności z EN-54: 20

W przeciwieństwie do tradycyjnego wykrywania punktowego, punkty pobierania próbek powietrza nie wymagają urządzeń elektrycznych, zasilania, okablowania ani skrzynek przyłączeniowych. W rzeczywistości serwisowanie i testowanie należy przeprowadzać tylko w module wyświetlacza i detek  tora oraz w punkcie próbkowania znajdującym się najdalej od modułu detektora.

Ponadto można zainstalować moduły AutroSense Cascade w taki sposób, żeby pozostały w zasięgu, niezależnie od tego, jak niedostępne są punkty pomiarowe (pobierania próbek). Pozwala to na przeprowadzenie konserwacji i wykonanie połączeń elektrycznych w dogodnym miejscu z dala od chronionej przestrzeni.

PRODUKTY

AutroSense 200 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu dla średnich i dużych aplikacji. Sztuczna inteligencja ClassiFire Perceptive zapewnia, że czujka działa z optymalną czułością dla chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

PRODUKTY

AutroSense Micra 25 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu w mniejszej obudowie do lokalnych aplikacji. Sztuczna inteligencja ClassiFire Perceptive zapewnia, że czujka działa z optymalną czułością dla chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

PRODUKTY

AutroSense Micra 100 zapewnia wysoką czułość wykrywania dymu w średniej obudowie dla małych i średnich aplikacji. Sztuczna inteligencja ClassiFire Perceptive zapewnia, że czujka działa z optymalną czułością dla chronionego środowiska bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

PRODUKTY

PRODUKTY

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) to jednorodny materiał o dobrej odporności chemicznej i wysokiej udarności. Nadają się do stosowania w niskich temperaturach (-40°C) i są łatwe w łączeniu.

Normy

Rury i kształtki zasysające są produkowane w ramach ścisłego systemu kontroli jakości zatwierdzonego zgodnie z normą EN ISO 9001.

Zostały przetestowane przez LPCB zgodnie z EN 54-20 klauzula 5.7, EN 61386-1 klasa 1131.

Raport z testu LPCB nr TE250773

Poszczególne produkty są zgodne z odpowiednimi normami brytyjskimi.

  • Złączki (cale) BS 5391 część 1, EN 1452 część 3, EN 54-20 klauzula 5.7, EN 61386-1 klasa 1131
  • Złączki (metryczne) Din 8063, Kiwa 549, ISO 727
  • Rura BS 5391 EN 61386-1 Klasa 1131
  • Klej BS 4346 część 3

Odporność chemiczna

Właściwości odporności chemicznej ABS są dobre dla większości rozcieńczonych kwasów nieorganicznych, kwasów organicznych, tłuszczów zwierzęcych oraz olejów i soli. Nie jest odporny na kwas octowy, alkohol, rozpuszczalniki organiczne, benzynę i oleje roślinne.

Kolor

Elementy orurowania produkowane z ABS produkowane są w kolorze czerwonym, białym i szarym.

Temperatura

ABS nadaje się do stosowania w tempera turach od -40°C do 70°C

PRODUKTY

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.