SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Czujka wielokryteriowa AutroGuard® zapewnia technologię nowej generacji, która upraszcza instalację i uruchomienie oraz zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wykrywa ogień i ostrzega - wszystko w tym samym urządzeniu.

Czujka AutroGuard® V-430 Protector jest przeznaczona do zastosowań standardowych „Land” i morskich.

Czujka AutroGuard® V-530 jest wersją czujki Protector z certyfikatem SIL-2 tam, gdzie wymagany jest określony poziom bezpieczeństwa np. do instalacji petrochemicznych, naftowych i gazowych. Dostępne są specjalne wersje Ex ia lub Ex ic do użytku w obszarach iskrobezpiecznych strefa Ex 0, 1 i 2.

Ekstremalna dynamika czujek wielokryteriowych AutroGuard® Protector zapewnia niezawodne wykrywanie, skracające znacznie czas wykrywania i uciążliwe alarmy, pozwala na rozszerzenie zastosowania, aby objąć jeszcze więcej obszarów zastosowań. Rodzaj pracy można konfigurować na termiczny, optyczny lub wieloczujnikowy, obejmując różne zastosowania.

AutroGuard® jest kompatybilny z systemem AutroSafe Interactive FDS w wersji 4.11 i nowszej i z panelem pętli AutroSafe Loop (BU-110 / BV-110) w wersji 1.6 i nowszej.

Zastosowana technologia zapewnia, że ​ Protector jest tak samo niezawodny przez cały swój cykl życia, jak w momencie opuszczenia fabryki.

Technologia DYFI3D

AutroGuard® wykorzystuje technologię DYFI3D: Detekcja MultiAngle/MultiWavelength z zaawansowanymi algorytmami analizuje specyficzne cechy sygnały dla różnych rodzajów pożaru i źródeł zakłóceń w przestrzeni 3D, pozwalając czujce na dokładne rozróżnienie między rzeczywistymi pożarami a fałszywymi alarmami.

SelfVerify®

Funkcja systemu SelfVerify® zapewnia skalibrowany i automatyczny autotest co 24 godziny. Testuje tor sygnału do centrali systemowej, urządzeń alarmowych i jednostek wyjściowych. W ten sposób autotest zapewnia, że ​​urządzenie jest w stanie zainicjować alarm, we właściwym przypadku i na odpowiednim poziomie czułości zgodnie z EN 54 część 5 i 7 przez cały okres użytkowania.

Dodatkowo co drugą sekundę przeprowadzana jest zaawansowana analiza sygnału odpowiedzi impulsowej, która weryfikuje 100% elementów na ścieżce sygnału i 99% elementów w czujce.

Wykrywanie zakrycia

Jako funkcja dodatkowa, AutroGuard® zapewnia wykrywanie zakrycia czujki CoverDetection. Do wykrycia, czy czujka jest zakryta osłoną przeciwpyłową lub innym przedmiotem używane jest promieniowanie w zakresie IR. W takim przypadku pojawia się komunikat o błędzie. Funkcję można wyłączyć podczas konserwacji.

Zintegrowany sygnalizator akustyczny

AutroGuard® może być dostarczony (opcjonalnie) ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym zgodnym z normą EN 54-3. Wzorce i poziomy dźwięku można konfigurować, moc maks. dźwięku 93 dBA w zasięgu 1 m.

Zintegrowany sygnalizator optyczny (VAD)

AutroGuard® może być dostarczony ze zintegrowanym wizualnym sygnalizatorem optycznym (VAD) zgodnym z normą EN 54-23 (opcjonalnie). Jest dostępny w kolorze białym lub czerwonym i można go skonfigurować w 4 różnych intensywnościach. Można również konfigurować częstotliwość błysków (1 lub 2 sek.)

Matryca Numerów Seryjnych dla czujek AutroGuard® Protector V-430:

Model

Opis

         

V-430

AutroGuard® Multicriteria protector

   
 

Typ         

Funkcje dodatkowe/sposób alarmowania

   
 

Blank      

Bez sygnalizatora

   
 

S

Sygnalizator akustyczny

   
 

VADW

Biały VAD

   
 

VADR

Czerwony VAD

   
 

S-VADW

Sygnalizator akustyczny i biały VAD

   
 

S-VADR

Sygnalizator akustyczny i czerwony VAD

   
   

Typ

Kolor

     
   

Pusty

Biały

     
   

BK

Czarny

     
   

CC

Kolor kilenta

   
     

Typ

Dodatkowe funkcje

     

Pusty

Bez funkcji

   
     

CD

Cover Detection i SelfVerify

   
       

Typ

Dodatkowa certyfikacja EN-54

 
       

Pusty

Bez dodatkowej certyfikacji

 
       

M

MED (certyfikacja jedn. pływających)

 
               

Matryca Numerów Seryjnych dla czujek AutroGuard® Protector V-530:

Model

Opis

         

V-530

AutroGuard® Multicriteria Protector z certyfikatem SIL2

   
 

Typ         

Funkcje dodatkowe/sposób alarmowania

   
 

Blank      

Bez sygnalizatora

   
 

EXIA

Iskrobezpieczna, do stref 0, 1 i  2. Podać wymagania: ATEX / IECEX / CSA / INMETRO

 
 

EXIC

Iskrobezpieczna, do strefy 2. Podać wymagania: ATEX / IECEX / CSA / INMETRO

 
 

S-VADW

Sygnalizator akustyczny i biały VAD *

   
   

Typ

Kolor

     
   

Pusty

Biały

     
   

BK

Czarny

     
   

CC

Kolor kilenta

   
     

Typ

Dodatkowe funkcje

     

Pusty

Bez funkcji

   
     

CD

Cover Detection i SelfVerify

 
       

Typ

Dodatkowe funkcje

 
       

Pusty

Bez dodatkowych funkcji

 
       

HS

Bardzo wysoka czułość **

 

*        Certyfikat SIL2 dotyczy tylko części detekcyjnej, nie obejmuje sygnalizatorów

**      Bardzo wysoka czułość dotyczy tylko wersji EXIA i EXIC


AutroGuard broszura PL

 

Produkty serii V-430 i V-530:

Załączniki:
Pobierz plik (1.1_Czujka_AutroGuard_V-430_ENG.pdf)Karta katalogowa[AutroGuard® Protector V-430]637 kB
Pobierz plik (1.2_Czujka_AutroGuard_V-530_ENG.pdf)Karta katalogowa[AutroGuard® Protector V-530]637 kB

Podstawowa czujka dymu/ciepła bez sygnalizatora optycznego i akustycznego

P.N. 116-V-430

Połączona czujka dymu/ciepła i sygnalizator akustyczny

Wersja V430-S-CO z dodatkowym sensorem CO

P.N. 116-V-430-S

Połączona czujka dymu/ciepła i biały sygnalizator optyczny (VAD)

P.N. 116-V-430-VADW

Połączona czujka dymu/ciepła i czerwony sygnalizator optyczny (VAD)

P.N. 116-V-430-VADR

Połączona czujka dymu/ciepła, sygnalizator akustyczny i czerwony sygnalizator optyczny (VAD)

P.N. 116-V-430-S-VADR

Połączona czujka dymu/ciepła, sygnalizator akustyczny i biały sygnalizator optyczny (VAD)

P.N. 116-V-430-S-VADW

Podstawowa czujka dymu/ciepła bez sygnalizatora optycznego i akustycznego

Wersja V530-S-CO z dodatkowym sensorem CO

P.N. 116-V-530

Połączona czujka dymu/ciepła, sygnalizator akustyczny i biały sygnalizator optyczny (VAD)

P.N. 116-V-530-S-VADW

Podstawowa czujka dymu/ciepła bez sygnalizatora optycznego i akustycznego.

Iskrobezpieczna, do stref 0, 1 i  2

P.N. 116-V-530-EXIA

Podstawowa czujka dymu/ciepła bez sygnalizatora optycznego i akustycznego.

Iskrobezpieczna, do strefy 2

P.N. 116-V-530-EXIC

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.