SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Standardowe moduły: wyjść, wejść, sterowników pętli, zasilaczy oraz moduły wejściowe i sterowniki PowerLoop, które można zamontować w centralach i sterownikach sygnalizacji pożarowej AutroSafe i AutroSafe IFG.

Moduły mają ten sam format, montuje się na szynie montażowej DIN paneli i łączy ze sobą.

Uwagi dotyczące rozmieszczenia modułów:

  • Każda centrala/sterownik sygnalizacji pożaru zawiera moduł zasilania BSS-310A oraz moduł komunikacyjny BSL-310.
  • Panele BS-420 i BC-420 mają miejsce na maksymalnie 12 modułów w całości wewnątrz szafy.
  • Stos Al_Com+ może zawierać do sześciu modułów sterowników pętli (BSD-3xx).
  • Używając AutroFieldBus, do systemu można dodać dodatkowy stos Al_Com+ (z maksymalnie sześcioma dodatkowymi modułami sterowników pętli).

UWAGA! Panele AutroSafe są certyfikowane z modułami Al_Com+ montowanymi wewnątrz szafki.

PRODUKTY:

Moduł wyjściowy BSB-310A zapewnia cztery monitorowane obwody wyjściowe monitorowane pod kątem przerw i zwarć: dla sygnalizatorów alarmowych, sprzętu sygnalizacji pożaru (FARE), sprzętu sygnalizacji awarii (FWRE), sprzętu ochrony przeciwpożarowej (FPE) i innych funkcji wyjściowych.

Moduł można łatwo podłączyć do szyny montażowej wewnątrz centrali sygnalizacji pożaru AutroSafe BS-420 lub kontrolera BC-420.

P.N. 116-BSB-310A

Załączniki:
Pobierz plik (1_Modul_wyjsc_monitor._BSB-310A_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wyjść, monitorowany BSB-310A]225 kB

Moduł sterownika pętli pełni funkcję modemu do wymiany danych pomiędzy systemem sterowania a pętlą dozorową. Do podłączenia na szynie montażowej w centrali sygnalizacji pożaru BS-420 lub sterowniku BC-420.

Do każdego modułu sterownika pętli można podłączyć 1 pętlę detekcyjną do podłączenia 127 jednostek pętlowych. Jednostka pętlowa jest zdefiniowana jako punkt (tj. czujka lub ROP) moduł WE/WY lub sygnalizator elektroniczny.

Moduł zapewnia funkcje monitorowania i bezpieczeństwa. Rezystancja w pętli dozorowej jest stale monitorowana w celu zarejestrowania możliwej przerwy lub zwarcia. W przypadku awarii komunikacji automatycznie aktywowana jest funkcja Fail Safe. W pętli zostanie wykryta modulacja niskiej częstotliwości, a następnie zostanie aktywowane oddzielne wyjście sterujące (F/S). Moduł automatycznie wykryje własny adres, nie są wymagane żadne ustawienia przełączników ani zworki.

P.N. 116-BSD-310

Załączniki:
Pobierz plik (2_Modul_ster._petli_BSD-310,_BSD-311_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterownika pętli BSD-310]812 kB

Moduł jak BSD-310, ale przeznaczony dla strefy 2 Ex jeżeli w pętli są urządzenia typu EXn. Maksymalna liczba modułów sterowników pętli na centralę/sterownik wynosi 6.

Do każdego modułu sterownika pętli można podłączyć 1 pętlę detekcyjną do podłączenia 127 jednostek pętlowych, maksymalnie do 99 detektorów/ROP-ów.

Funkcje monitorowania i bezpieczeństwa jak w module BSD-310.

P.N. 116-BSD-310/N

Załączniki:
Pobierz plik (3_Modul_ster._petli_BSD-310_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterownika pętli BSD-310/N]303 kB

Moduł z wyjściem wysokoprądowym pełni taką samą funkcję jak BSD-310, ale z większym poborem prądu do zasilania sygnalizatorów akustycznych z pętli. Maksymalny prąd wyjściowy do pętli wynosi 200 mA. Maksymalna rezystancja na całkowitej długości kabla wynosi 20 Ohm (każdy przewód maksymalnie 10 Ohm).

Maksymalna liczba modułów sterowników pętli na centralę/sterownik wynosi 6.

Do każdego modułu sterownika pętli można podłączyć 1 pętlę detekcyjną do podłączenia 127 jednostek pętlowych. Funkcje monitorowania i bezpieczeństwa jak w module BSD-310.

P.N. 116-BSD-311

Załączniki:
Pobierz plik (4_modul_sterownika_petli_BSD-310,_BSD-311_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterownika pętli (wysoka moc) BSD-311]812 kB

BSD-330 jest używany jako interfejs między protokołem pętli dozorowej AutroSafe a protokołem pętli BS-100. Interfejs umożliwia podłączenie do systemu AutroSafe czujek typu BS-panel, w tym czujek stosowanych w systemach BS-3, BS-30, BS-60, BS-80, BS-90 i BS-100.

Interfejs pętli można łatwo podłączyć do szyny montażowej wewnątrz centrali sygnalizacji pożaru AutroSafe (BS-410/420) lub kontrolera (BC-420).

Maksymalnie 8 modułów na panel. W przypadku zainstalowania więcej niż 3 modułów wymagany jest dodatkowy zasilacz BSS-310A.

P.N. 116-BSD-330

Załączniki:
Pobierz plik (5_Modul_interfejsu_petli_BSD-330_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł interfejsu pętli BS-100 BSD-330]60 kB

Moduł wejściowy BSE-310 zapewnia cztery monitorowane wejścia dla cyfrowych urządzeń wejściowych i innych wejść sterujących. Moduł można łatwo wpiąć w szynę montażową wewnątrz centrali pożarowej BS-420 lub sterownika BC-420.

Każdy obwód wejściowy jest podłączony do zamkniętej pętli o znanej rezystancji. Moduł wykrywa zmianę rezystancji. Moduł automatycznie wykryje własny adres, nie są wymagane żadne ustawienia przełączników lub zastosowanie zworek.

P.N. 116-BSE-310

Załączniki:
Pobierz plik (6_Modul_wejsc_monitor._BSE-310_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy monitorowany BSE-310]221 kB

Moduł wejściowy BSE-320 zapewnia 8 niemonitorowanych i izolowanych galwanicznie wejść dla cyfrowych urządzeń wejściowych i innych wejść sterujących. Moduł można łatwo wpiąć w szynę montażową wewnątrz centrali pożarowej BS-420 lub sterownika BC-420. Jest on przeznaczony do montażu w zamkniętej szafce, poza dostępem światła z otoczenia.

Wejścia mają wspólne połączenie z zewnętrznym źródłem 24V DC. Każde wejście jest aktywowane przez zwarcie zacisku do 0V, zwykle przez wyjście otwartego kolektora. Moduł automatycznie wykryje własny adres, nie są wymagane żadne ustawienia przełączników lub zastosowanie zworek.

P.N. 116-BSE-320

Załączniki:
Pobierz plik (7_Modul_wejsc_BSE-320_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BSE-320]196 kB

Moduł wyjściowy zapewnia osiem niemonitorowanych wyjść typu otwarty kolektor do pracy z wewnętrznym przekaźnikiem lub diodami LED w szafie. Moduł można łatwo podłączyć do szyny montażowej wewnątrz centrali sygnalizacji pożaru AutroSafe BS-420 lub kontrolera BC-420.

Po aktywacji zacisk wyjściowy zwiera do 0V. 24V jest dostępne na zaciskach śrubowych. Moduł automatycznie wykryje własny adres, nie są wymagane żadne ustawienia przełączników lub zastosowanie zworek.

P.N. 116-BSE-320

Moduł zasilania BSS-310A zamienia nieregulowane napięcie akumulatorów na napięcie regulowane 24V DC i 5V DC dla wszystkich modułów WE/WY montowanych w centrali przeciwpożarowej BS-420 lub sterowniku BC-420. Połączenie kilku modułów zasilania równolegle zwiększa moc podłączonych jednostek.

W każdej szafce można zastosować maksymalnie 2 takie moduły.

P.N. 116-BSS-310A

Załączniki:
Pobierz plik (9_Modul_zasilania_BSS-310A_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł zasilania BSS-310A]143 kB

Moduł monitorowania zasilania BSS-311 zapewnia redundantne wejście zasilania do modułu BSS-310A zamontowanego w centrali sygnalizacji pożaru (BS-420) lub sterowniku (BC-420). AutroSafe 4.

Moduł BSS-311 może być również używany jako samodzielna jednostka z dwoma redundantnymi wejściami zasilania i jednym wyjściem zasilania.

Połączenie kilku modułów BSS-311 równolegle zwiększa moc wyjściową. W takiej konfiguracji istotne jest, aby wejścia zasilania były połączone równolegle, np. wspólne +24V Wejście-1 i wspólne 0V Wejście-1 dla wszystkich modułów BSS-311.

P.N. 116-BSS-311

Załączniki:
Pobierz plik (10_Modul_monitor._podw._zasilania_BSS-311_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł monitorowania zasilania (podwójny) BSS-311]225 kB

Konwerter protokołów między AutroFieldBus i PowerLoop. Składa się z interfejsu PowerLoop do zasilania i komunikacji oraz z interfejsu AutroFieldBus do sterownika AutroFieldBus (EAU-340). Do montażu na szynie DIN.

PowerLoop to dwuprzewodowa magistrala zdolna do dostarczania 30 VDC/100 W w topologii pierścienia, galwanicznie odizolowana od reszty systemu podłączająca czujki i inne jednostki pętli, w tym interfejs 4-20 mA.

BSD-340/2 posiada 9-stykowy żeński port serwisowy DSub, który jest używany przy uruchomieniu i serwisie. Adres AutroFieldBus jest ustawiany za pomocą przełączników. AutroFieldBus jest zwykle kablem miedzianym kategorii 5.

P.N. 116-BSD-340/2

Załączniki:
Pobierz plik (11_Modul_Sterown._Power_L._BSD-340_2_PL.pdf)Karta katalogowa[Sterownik PowerLoop BSD-340/2]2078 kB

Konwerter protokołów między AutroFieldBus i PowerLoop. Składa się z interfejsu PowerLoop do zasilania i komunikacji oraz z interfejsu AutroFieldBus do sterownika AutroFieldBus (EAU-340). Do montażu w szafie rackowej.

Pozostałe cechy funkcjonalne jak BSD-340/2.

P.N. 116-BSD-340/1

Załączniki:
Pobierz plik (12_Modul_Sterown._Power_L._BSD-340_1_ENG.pdf)Karta katalogowa[Sterownik PowerLoop BSD-340/1]563 kB

Konwerter protokołów między AutroFieldBus i PowerLoop jak inne sterowniki BSD-340.

Do stref zagrożonych wybuchem, strefa 1 i 2.

Urządzenie to karta sterownika PowerLoop zamknięta w obudowie EEx de. Składa się z interfejsu PowerLoop do zasilania i komunikacji oraz interfejsu AutroFieldBus do sterownika AutroFieldBus.

Pozostałe cechy funkcjonalne jak BSD-340/2.

P.N. 116-BSD-340/EX

Załączniki:
Pobierz plik (13_Sterown._Power_L._BSD-340_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Sterownik PowerLoop BSD-340/EX ]258 kB

Uniwersalny interfejs PowerLoop przeznaczony do czujek innych producentów podłączonych do zintegrowanego systemu przeciwpożarowego i gazowego AutroSafe oraz morskiego

systemu wykrywania gazu AutroSafe.

Moduł ma wejście 4-20 mA galwanicznie izolowane od PowerLoop i jest zabudowany na płytce PCB w otwartej skrzynce na szynę DIN, bez DC/DC.

Urządzenie zawiera funkcję SelfVerify®. Ta funkcja zapewnia najwyższy stopień niezawodności i zmniejsza potrzebę ręcznego testowania, ponieważ wszystkie jednostki zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

P.N. 116-BSD-342/2

Załączniki:
Pobierz plik (14_Modul_WE_4-20_Power_L._BN-342_2_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy 4-20 mA PowerLoop BN-342/2]433 kB

Uniwersalny interfejs PowerLoop jak wersja BN-342/2 za wyjątkiem tego, że jest to wersja EEX me z zasilaczem 9,5 W 24 V DC/DC /400 mA dla podłączonych czujek.

Pozostałe cechy funkcjonalne jak BN-342/2.

P.N. 116-BSD-342/EX

Załączniki:
Pobierz plik (15_Modul_WE_4-20_Power_L._BN-421_1_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy 4-20 mA PowerLoop BN-342/EX]397 kB

Uniwersalny interfejs PowerLoop jak wersja BN-342/2 za wyjątkiem tego, że jest wersją rack 19” 3U, z otwartą płytką PCB i z panelem przednim 19” rack.

Pozostałe cechy funkcjonalne jak BN-342/2.

P.N. 116-BSD-342/1

Załączniki:
Pobierz plik (16_Mod_WE_4-20_Power_L._BN-342_EX_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy 4-20 mA PowerLoop BN-342/1]1382 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.