SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

W niektórych przypadkach standardowe czujki po prostu sobie nie radzą. Trudne warunki wymagają specjalnych sposobów wykrywania, aby zapewnić, że Twój obiekt jest zawsze chroniony w najlepszy możliwy sposób.

PRODUKTY:

Czujki płomienia wykrywają promieniowanie z pożarów w zakresie UV lub IR, detekcję kombinacji tych dwóch, a także detekcję w dwóch lub trzech pasmach IR. Nadają się one szczególnie do stosowania w ochronie dużych otwartych przestrzeni, na których przewiduje się bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

PRODUKTY

Pełna linia czujników węglowodorów w podczerwieni, elektrochemicznych i półprzewodnikowych czujników gazów toksycznych, katalitycznych detektorów gazów palnych tworzy niezawodną pierwszą linię obrony przed niebezpiecznymi gazami.

PRODUKTY

Systemy zasysające (aspiracyjne) są odpowiednie w obszarach, w których wymagane jest wczesne wykrywanie, w pomieszczeniach czystych. W systemie aspiracyjnym próbki powietrza są pobierane z monitorowanego obszaru rurkami do scentralizowanej jednostki detekcyjnej z czujkami dymu.  Otwory w rurkach próbkujących tworzą punkty detekcji.

PRODUKTY

Są one używane w otwartych przestrzeniach zamiast szeregu punktowych czujek dymu. Czujka chroni dany obszar wysyłając sygnał (wiązkę podczerwieni) pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem oraz wykrywa tłumienie lub zmiany częstotliwości pod wpływem ciepła lub dymu.

PRODUKTY

Jest to system kabla sensorycznego który ma możliwość wykrycia nienormalnych zmian temperatury zanim wybuchnie pożar. Pełny zestaw produktów LHD umożliwia ochronę szerokiej gamy komercyjnych i przemysłowych obiektów, wykrywając zagrożenia pożarowe i przegrzanie w temperaturach otoczenia od 68 °C do 185°C. Inne opcje/temperatury alarmowe na życzenie.

PRODUKTY

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.