SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Wielokanałowy czujnik aspiracyjny dymu:

  • Konstrukcja modułowa: Moduł sterujący z wyświetlaczem Command obsługuje do 127 modułów sensorów dymu AutroSense Cascade lub modułów Micra i HSSD2
  • Moduły sterujące Minimum i Standard obsługują do 8 modułów sensorów dymu
  • Do każdego modułu sensora może być podłączone do 250 m rury ssącej z ABS
  • Detekcja optyczna rozpraszania do przodu (forward-scattering) - wczesne ostrzeganie bez fałszywych alarmów związanych z detekcją przy wysokiej czułości
  • Wysoka niezawodność dzięki specjalnej technologii kompensacji środowiskowej
  • Certyfikat zgodności z EN-54: 20

W przeciwieństwie do tradycyjnego wykrywania punktowego, punkty pobierania próbek powietrza nie wymagają urządzeń elektrycznych, zasilania, okablowania ani skrzynek przyłączeniowych. W rzeczywistości serwisowanie i testowanie należy przeprowadzać tylko w module wyświetlacza i detek  tora oraz w punkcie próbkowania znajdującym się najdalej od modułu detektora.

Ponadto można zainstalować moduły AutroSense Cascade w taki sposób, żeby pozostały w zasięgu, niezależnie od tego, jak niedostępne są punkty pomiarowe (pobierania próbek). Pozwala to na przeprowadzenie konserwacji i wykonanie połączeń elektrycznych w dogodnym miejscu z dala od chronionej przestrzeni.

Moduł sterujący systemu  AutroSense Cascade zawiera interfejs użytkownika, który składa się z kolorowego wyświetlacza TFT, przycisków nawigacyjnych i diod LED stanu.

Konfigurację modułu (i powiązanych detektorów w sieci SenseNET) można przeprowadzić za pomocą interfejsu użytkownika lub komputera z oprogramowaniem Remote. Kolorowy wyświetlacz TFT obsługuje proste operacje, takie jak zmiana opcji konfiguracyjnych za pomocą struktury opartej na menu, ale także zaawansowane funkcje, takie jak przeglądanie zapisu wykresu w formacie graficznym.

Command Display Module obsługuje do 127 modułów w sieci SenetNET. 127 modułów może stanowić dowolną kombinację modułów AutroSense Cascade, a także Micra i HSSD2. Użycie modułu wyświetlacza poleceń tworzy łatwy w użyciu centralny punkt, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich modułów/detektorów w sieci i zgłaszać wszystkie alarmy i usterki.

P.N. 116-5861-018.2802

Załączniki:
Pobierz plik (1_AS_Cascade_-_Modul_sterujacy_z_wysw._Command_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterujący z wyświetlaczem Command]219 kB

Moduł Minimum systemu AutroSense Cascade stanowi ekonomiczną alternatywę dla modułu wyświetlacza Standard Display Module.

Podczas gdy moduł wyświetlacza Standard zawiera interfejs użytkownika, który składa się z kolorowego wyświetlacza TFT, przycisków nawigacyjnych i diod LED stanu, moduł wyświetlacza Minimum zawiera tylko diody LED stanu. W zależności od wymagań instalacji, tylko diody LED stanu mogą wystarczyć do lokalnego wskazywania usterek lub alarmów, jednocześnie zgłaszając usterki i alarmy za pośrednictwem wyjść przekaźnikowych.

Ze względu na brak ekranu i przycisków nawigacyjnych, moduł wyświetlacza Minimum i powiązane moduły detektorów należy skonfigurować za pomocą komputera z  oprogramowaniem zdalnym lub za pomocą SenseNET używając modułu sterującego z wyświetlaczem (Command Display Module).

P.N. 116-5861-018.2800

Załączniki:
Pobierz plik (2_AS_Cascade_Modul_Minimum_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł Minimum AutroSense Cascade]219 kB

Moduł Standard systemu AutroSense Cascade posiada interfejs użytkownika, który składa się z kolorowego wyświetlacza TFT, przycisków nawigacyjnych i diod LED stanu

Konfigurację modułu Standard (i powiązanych modułów detektorów) można przeprowadzić za pomocą interfejsu użytkownika, komputera za pomocą oprogramowania Remote lub za pomocą SenseNET używając modułu sterującego z wyświetlaczem (Command Display Module). Kolorowy wyświetlacz TFT obsługuje proste operacje, takie jak zmiana opcji konfiguracyjnych za pomocą struktury opartej na menu, ale także zaawansowane funkcje, takie jak przeglądanie zapisu wykresu w formacie graficznym.

Standardowy moduł wyświetlacza ma dwa porty USB, jeden nadrzędny i jeden podrzędny. Master służy do podłączenia pendrive'a/karty pamięci, który z kolei może być używany do przechowywania konfiguracji, dzienników zdarzeń lub zapisów wykresów, lub do aktualizacji oprogramowania firmware. Łącze podrzędne USB jest używane do łączenia się z komputerem.

P.N. 116-5861-018.2801

Załączniki:
Pobierz plik (3_AS_Cascade_Modul_Standard_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł Standard AutroSense Cascade]185 kB

Moduł czujki jest w pełni samodzielną jednostką, która zasysa próbkowane powietrze z chronionego obszaru, analizuje powietrze i na podstawie ClassiFire określa, czy powinien zostać wystawiony sygnał alarmu wstępnego lub alarmu, jeśli w próbkowanym powietrzu będą obecne cząsteczki dymu .

Jeśli wystąpi stan alarmowy lub stan usterki, jednostka aktywuje odpowiednie lokalne wyjście przekaźnikowe, przekaźniki są programowalne. Jednocześnie do modułu wyświetlacza, do którego podłączony jest moduł czujki, zostanie również zgłoszony stan alarmu lub usterki.

Ze względu na modułowy charakter kaskady AutroSense, konserwację (na przykład rutynową wymianę filtra) można przeprowadzić na modułach po kolei, a nie na całym systemie. To z kolei zmniejsza ryzyko że obszar nie jest chroniony w okresie konserwacji, ponieważ tylko jedna rura zasysająca (strefa chroniona) byłaby wyłączona w danym momencie.

P.N. 116-5861-018.2803

Załączniki:
Pobierz plik (4_AS_Cascade_Modul_detektora_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł detektora AutroSense Cascade]178 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.