SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Oferujemy szeroką gamę modułów wejść i wyjść do wielu różnych zastosowań. W zakresie są moduły z atestami Exn, Exia i Exd do zastosowań wysokiego ryzyka. Wszystkie moduły są automatycznie adresowalne i wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Mogą one być używane we wszystkich naszych interaktywnych systemach wykrywania ognia i gazu, chyba że zaznaczono inaczej.

PRODUKTY:

Dla rozwiązania Dual Safety w systemach AutroSafe.

Dwa systemy wykrywania pożaru AutroSafe wykorzystujące moduły AutroKeeper w celu uzyskania dostępu do jednego zestawu pętli dozorowych zapewniają kompletny system ze sterowaniem pętlą pierwotną i wtórną (AutroSafe Dual Safety). Montaż w szafce na szynie DIN.

P.N. 116-BN-180

Załączniki:
Pobierz plik (1_Modul_BN-180_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł AutroKeeper BN-180]215 kB

Jednostka jest podłączona do interaktywnej pętli dozorowej i służy do monitorowania styku usterki lub innych styków sygnałowych z urządzeń zewnętrznych np. pomp pożarowych, klap dymowych.
Aktywacja monitorowanego styku spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia o usterce w centrali sygnalizacji pożaru, a na wyświetlaczu pojawi się niestandardowy tekst.

P.N. 116-BN-201

Załączniki:
Pobierz plik (2_Modul_BN-201_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł monitorujący wejścia BN-201]191 kB

Jednostka do monitorowania i sterowania sprzętem gaśniczym. Tylko dla AutroSafe/AutroSafe IFG. IP67. Urządzenie posiada dwa monitorowane wejścia: Wejście A: środki gaśnicze Wejście B: wyzwolenie gazu. Dodatkowo urządzenie ma jedno monitorowane wyjście przekaźnikowe.

Moduł interfejsu jest używany w interaktywnym systemie wykrywania pożaru AutroSafe i jest podłączony bezpośrednio do pętli dozorowej. BN-221/01 monitoruje obecność zasilania. Urządzenie wyświetli ostrzeżenie o usterce w przypadku awarii zasilania lub jego utraty.

P.N. 116-BN-221/01

Załączniki:
Pobierz plik (3_Modul_gaszenia_BN-221_01_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterowania gaszeniem BN-221/01]354 kB

Jednostka do aktywacji urządzeń o dużym poborze prądu. Maksymalny prąd obciążenia: 6A@24V, IP67. Tylko dla AutoSafe. Dodatkowo urządzenie ma jedno monitorowane wyjście przekaźnikowe.

Moduł wyjściowy, z przekaźnikiem 7A jest podłączony bezpośrednio do pętli dozorowej systemu wykrywania pożaru AutroSafe. Steruje i monitoruje urządzenia zewnętrzne np. sygnalizatory takie jak syreny, światła stroboskopowe, sygnalizatory itp. Moduł monitoruje obecność zasilania 24V IN. Urządzenie wyświetli ostrzeżenie o usterce w przypadku awarii zasilania lub jego utraty.

P.N. 116-BN-221/01

Załączniki:
Pobierz plik (4_Monit._modul_WY_BN-221_02_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wyjściowy monitorujący BN-221/02]252 kB

Jednostka z jednym monitorowanym wejściem do podłączenia zewnętrznych styków alarmowych itp. z funkcją SelfVerify.

Moduł wejściowy służy do łączenia różnych typów urządzeń sygnalizacyjnych typu ON/OFF z interaktywną pętlą dozorową. Urządzenie zawiera funkcję SelfVerify, zapewniającą najwyższy stopień niezawodności i zmniejszającą potrzebę ręcznego testowania, ponieważ wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Aplikacja zawiera: przyciski alarmowe, czujki płomienia ze stykami przekaźnika, styki zraszaczy itp.

P.N. 116-BN-300

Załączniki:
Pobierz plik (5_Modul_WE_z_funkcja_autower._BN-300_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BN-300]246 kB

Jednostka wejściowa z jednym monitorowanym wejściem, do podłączenia zewnętrznych styków alarmowych itp. Z funkcją SelfVerify. Montaż na szynie DIN.

Jednostka wejściowa BN-300M służy do łączenia różnych typów urządzeń sygnalizacyjnych typu ON/OFF z pętlą dozorową AutroSafe. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku z interaktywnym systemem sygnalizacji pożaru AutroSafe.

P.N. 116-BN-300M

Załączniki:
Pobierz plik (6_Modul_WE_z_funkcja_autower._BN-300M_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BN-300M]240 kB

Do podłączenia przełączników i czujek innych producentów z wyjściami przekaźnikowymi do interaktywnych systemów wykrywania pożaru Autronica. Dla Autroprime (1.1.0 lub nowsze wersje) i AutroSafe (4.3.1 lub nowsze wersje). Z funkcją SelfVerify.

Jednostka obsługuje kilka funkcji WE/WY. Ustawienie przełącznika DIP modułu we/wy określa, która funkcja jest przypisana do wejść/wyjść. BN-303 zapewnia 6 różnych funkcji.

Funkcja SelfVerify powoduje, że panel jest w stanie stale i automatycznie sprawdzać wszystkie jednostki wyposażone w tę funkcję.

P.N. 116-BN-303

Załączniki:
Pobierz plik (7_Modul_pojedynczego_WE_monit._BN-303_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł z pojedynczym wejściem monitorowanym BN-303]408 kB

Do podłączenia i sterowania jednostkami zewnętrznymi z interaktywnymi systemami wykrywania pożaru Autronica. Dla Autroprime (wersja 1.1.0 lub nowsza) i AutroSafe (wersja 4.3.1 lub nowsza). Z funkcją SelfVerify, która powoduje, że panel jest w stanie stale i automatycznie sprawdzać wszystkie jednostki wyposażone w tę funkcję.

Uwaga: Urządzenia zewnętrzne podłączone do tego modułu interfejsu wymagają oddzielnego źródła zasilania (nie mogą być zasilane przez pętlę dozorową).

P.N. 116-BN-304

Załączniki:
Pobierz plik (8_Modul_monit._WE-WY_BN-304_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł z pojedynczym WE/WY monitorowanym BN-304]391 kB

Do podłączenia i sterowania jednostkami zewnętrznymi z interaktywnymi systemami wykrywania pożaru Autronica. Z funkcją SelfVerify, która powoduje, że panel jest w stanie stale i automatycznie sprawdzać wszystkie jednostki wyposażone w tę funkcję.

Jednostka obsługuje kilka funkcji WE/WY. Ustawienie przełącznika DIP modułu we/wy określa, która funkcja jest przypisana do wejść/wyjść. BN-305 zapewnia 14 różnych funkcji.

P.N. 116-BN-305

Załączniki:
Pobierz plik (9_Modul_podwojnego_monit._WE-WY_BN-305_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł z podwójnym WE/WY monitorowanym BN-305]406 kB

Do podłączenia i sterowania jednostkami zewnętrznymi z interaktywnymi systemami wykrywania pożaru Autronica. Z funkcją SelfVerify, która powoduje, że panel jest w stanie stale i automatycznie sprawdzać wszystkie jednostki wyposażone w tę funkcję. Montaż na szynie DIN

Jednostka obsługuje kilka funkcji WE/WY. Ustawienie przełącznika DIP modułu we/wy określa, która funkcja jest przypisana do wejść/wyjść. BN-305 zapewnia 14 różnych funkcji.

P.N. 116-BN-305-2

Załączniki:
Pobierz plik (10_Modul_podwojnego_monit._WE-WY_BN-305-2_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł z podwójnym WE/WY monitorowanym BN-305-2]318 kB

Do podłączenia jednostek zewnętrznych z systemami wykrywania pożaru Autronica.
Z funkcją SelfVerify. Montaż na szynie DIN.

Kontrola do dziesięciu drzwi za pomocą czujników zbliżeniowych.

Wyjścia: Podczas sterowania drzwiami włącza i wyłącza 24V dla magnesów drzwiowych. W razie zastosowania do oświetlenia, wyjścia są bezpotencjałowymi stykami przekaźnika.

Wejścia: aktywuje się sygnałami 24V. Przeznaczony do użytku z dwu- i trójprzewodowymi czujnikami zbliżeniowymi na napięcie 24 V. Obsługiwane są zarówno czujniki typu PNP, jak i NPN.

P.N. 116-BN-305-D

Załączniki:
Pobierz plik (11_Jednostka_ster.-monit._BN-305-D_PL.pdf)Karta katalogowa[Jednostka sterująca i monitorująca BN-305-D]283 kB

Uwaga: Jednostki zewnętrzne wymagają oddzielnych źródeł zasilania (nie mogą być zasilane przez pętlę dozorową AutroSafe). W urządzeniu nie ma ograniczników/zabezpieczeń prądowych; musi to być zapewnione przez źródło zasilania.

Wejście zasilania 24 V (zacisk 5 i 6) jest monitorowane, a przy napięciach < 20 V pojawia się komunikat błędu. W tej sytuacji wyjście FAD (zacisk 7 i 8) nie zostanie aktywowane.

P.N. 116-BN-307

Załączniki:
Pobierz plik (12_Modul_monit._i_ster_urzadzenia_pozar._BN-307_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterujący i monit. urządzenie sygnalizacji poż. BN-307]300 kB

Przekaźnik pętli z 1 wyjściem bezpotencjałowym. Urządzenie służy do otwierania drzwi, sterowania  tryskaczami (funkcje) i sterowania klapami przeciwpożarowymi. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Moduł zawiera bezpotencjałowy styk przełączny, który może być aktywowany z czujki lub kombinacją kilku czujek w stanie alarmu. Wyjście można aktywować z dowolnej czujki w systemie, nie tylko z czujek podłączonych do tej samej pętli fizycznej.

P.N. 116-BN-310

Załączniki:
Pobierz plik (13_Modul_wyjscia_przekaznikowego_BN-310_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł z pojedynczym wyjściem przekaźnikowym BN-310]227 kB

Moduł WE/WY podłączony do pętli dozorowej w celu identyfikacji, monitorowania, sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Każda jednostka z własnym adresem. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Typowe zastosowania jako interfejs dla detektorów AutroFlame, AutroSense i AutroBeam.

P.N. 116-BN-320

Załączniki:
Pobierz plik (14_Modul_interfejsu_z_funkcja_autower._BN-320_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł interfejsu BN-320]218 kB

Interaktywna jednostka do sterowania i monitorowania drzwi ppoż. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Centralka drzwiowa BN-320/2 służy do sterowania i monitorowania drzwi przeciwpożarowych. Jest podłączona bezpośrednio do pętli dozorowej. Urządzenie posiada 2 monitorowane wejścia monitorujące położenie drzwi (otwarte/zamknięte), plus 1 wyjście z bezpotencjałowym stykiem przełącznym, sterującym zasilaniem magnesu drzwi. Magnes drzwiowy musi być zasilany z zewnętrznego zasilacza 24 V DC.

Otwarty obwód (utrata 2k na wejściach) daje ostrzeżenie o błędzie. Urządzenie posiada wbudowany izolator zwarć. W przypadku zwarcia miejsce zwarcia zostanie odizolowane.

P.N. 116-BN-320/2

Załączniki:
Pobierz plik (15_Modul_sterowania_drzwiami_ppoz._BN-320_2_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterowania drzwiami ppoż. BN-320/2]114 kB

Do monitorowania i/lub sterowania różnymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak klapy przeciwpożarowe, klapy wentylacyjne, wentylatory, windy oraz klapami przeciwpożarowymi i dymowymi. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Jest podłączony bezpośrednio do pętli dozorowej. Sprzęt zewnętrzny musi mieć oddzielne zasilanie.

Urządzenie posiada 2 monitorowane wejścia plus 1 wyjście z bezpotencjałowym stykiem przełącznym. Otwarty obwód (utrata 2k na wejściach) daje ostrzeżenie o błędzie. Urządzenie posiada wbudowany izolator zwarć. W przypadku zwarcia miejsce zwarcia zostanie odizolowane.

P.N. 116-BN-320/4

Załączniki:
Pobierz plik (16_Modul_monitor.-sterujacy_BN-320_4_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł monitorująco-sterujący BN-320/4]258 kB

Do monitorowania i sterowania z systemów tryskaczowych. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

BN-320/5 służy do monitorowania i sterowania systemami tryskaczowymi. Jest podłączony bezpośrednio do pętli dozorowej.

Urządzenie posiada 1 monitorowane wejście monitorujące wyłącznik przepływu. Może być skonfigurowany do obsługi normalnie otwartego i normalnie zamkniętego wyłącznika; osiąga się to konfigurując wejście B. Urządzenie ma wbudowany izolator zwarć. W przypadku zwarcia miejsce zwarcia zostanie odizolowane.

P.N. 116-BN-320/5

Załączniki:
Pobierz plik (17_Modul_ster._systemu_tryskaczowego_BN-320_5_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł sterujący tryskaczami BN-320/5]270 kB

Do monitorowania konwencjonalnych czujek pożarowych i ROP-ów i przekazywania ich stanu do centrali sygnalizacji pożaru.

Dla do 32 konwencjonalnych detektorów. Konwencjonalne napięcie pętli można wybrać do 15 lub
24 V. Moduł do montażu na szynie DIN.

Konwencjonalne detektory są podłączone do dwuprzewodowej podpętli. Podpętla jest monitorowana pod kątem przerwania linii przez jednostkę końca linii BNY-330. Domyślnie, zwarcie podpętli spowoduje ostrzeżenie o usterce, ale urządzenie może być skonfigurowane tak, aby zamiast tego był uruchamiany alarm.

P.N. 116-BNB-330A

Załączniki:
Pobierz plik (18_Modul_interfejsu_konwencj._linii_doz._BNB-330A_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł interfejsu pętli konwencjonalny BNB-330A]334 kB

2-przewodowy moduł interfejsu do łączenia konwencjonalnych czujek i ROP-ów z interaktywnymi systemami wykrywania pożaru firmy Autronica. Montaż na szynie DIN.

BNB-331 jest używany z interaktywnym systemem wykrywania pożaru Autroprime w wersji 2.0 lub nowszej oraz interaktywnym systemem wykrywania pożaru AutroSafe w wersji 4.4.1 lub nowszej.

P.N. 116-BNB-331

Załączniki:
Pobierz plik (19_Modul_interfejsu_konwencj._linii_doz._BNB-331PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł interfejsu pętli konwencjonalny BNB-331]332 kB

Z jednym monitorowanym wejściem, do podłączenia zewnętrznych styków alarmowych różnych typów urządzeń sygnałowych typu ON/OFF z interaktywną pętlą dozorową. Dopuszczony do użytku w obszarach niebezpiecznych. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

BN-500/EX jest jednostką wejściową do stosowania w strefie 0, 1, 2 zagrożonej wybuchem. Należy ją podłączyć do atestowanej bariery EX BZ-500.

P.N. 116-BN-500/EX

Załączniki:
Pobierz plik (20_Modul_WE_z_SelfVerify_BN-500_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BN-500/EX]486 kB

Z jednym monitorowanym wejściem, do podłączenia zewnętrznych styków alarmowych różnych typów urządzeń sygnałowych typu ON/OFF z interaktywną pętlą dozorową. Dopuszczony do użytku w obszarach niebezpiecznych, strefa 2. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

BN-500/N to jednostka wejściowa służąca do łączenia różnych typów urządzeń sygnalizacyjnych typu ON/OFF z pętlą dozorową. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w strefie 2. Musi być podłączone do sterownika pętli certyfikowanego dla strefy 2.

P.N. 116-BN-500/N

Załączniki:
Pobierz plik (21_Modul_WE_z_SelfVerify_BN-500_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BN-500/N]246 kB

Moduł wejściowy z BNB-300 i jednym wejściem monitorowanym. Do użytku w strefie 1 lub 2. Z funkcją SelfVerify powodującą, że wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

BN-500/EXD nadaje się do podłączenia wszelkiego rodzaju styków alarmowych do systemów interaktywnych. Jest często używany jako ogólny interfejs dla ostrzegaczy pożarowych EXE itp., aby uniknąć kosztownych zatwierdzeń dla każdego typu sprzętu.

P.N. 116-BN-505/EXD

Załączniki:
Pobierz plik (22_Modul_WE_z_SelfVerify_BN-505_EXD_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł wejściowy BN-505/EXD]253 kB

Dławnica kablowa M20-1,5
P.N. 116-6571-011.1920

Nakrętka oporowa
P.N. 116-6531-006.1920 

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.