SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Łączy różne typy detektorów płomienia i gazu ze zintegrowanym systemem wykrywania ognia i gazu AutroSafe. Zapewnia rozproszony dostęp do modułów sterowników pętli przez AutroFieldBus.

Interfejs między AutroFieldBus i Al_Com+. Umożliwia komunikację między wszystkimi modułami Al_Com+ w stosie Al_Com+ podłączonym do AutroFieldBus. Moduł umożliwia konfigurację AutroSafe DualSafety, zarówno ze zwykłą komunikacją Al_Com, jak i AutroFieldBus.

Wszystkie zdarzenia, takie jak alarmy, alarmy wstępne i ostrzeżenia o błędach, są przesyłane do Systemu AutroSafe. Analogowe odczyty stężenia gazu są również przesyłane do celów analizy trendów i serwisowych. Stos I/O może być używany jako zwykły stos I/O podłączony do panelu.

P.N. 116-BSD-321/1

Załączniki:
Pobierz plik (1_Konwerter_prot._BSD-321_1_ENG.pdf)Karta katalogowa[Konwerter protokołu AutroFieldBus BSD-321/1]403 kB

Moduł komunikacyjny AutroSafe służy jako interfejs dla wspólnej wewnętrznej linii komunikacyjnej pomiędzy wszystkimi różnymi modułami I/O. Część panelu AutoSafe.

Moduł komunikacyjny BSL-310 służy jako interfejs dla wspólnej wewnętrznej linii komunikacyjnej pomiędzy wszystkimi różnymi modułami I/O.

Moduł zapewnia:

  • Interfejs RS-232 handshake, wszystkie linie są galwanicznie izolowane
  • Automatyczne adresowanie
  • Wbudowany monitoring akumulatora z wyjściami sterującymi do aktywacji ładowarki
  • Monitorowanie zwarć doziemnych

Zaprojektowany, aby spełnić wymagania normy EN 54 i jest zgodny z normami CE.

P.N. 116-BSL-310

Załączniki:
Pobierz plik (2_Modul_komunikacyjny_BSL-310_PL.pdf)Karta katalogowa[Moduł komunikacyjny BSL-310]232 kB

Konwerter wielomodowy, zapewniający wzmocnienie sygnałów danych w lokalnej sieci operacyjnej AutroSafe, AUTROLON lub na AutroFieldBus oraz konwersję sygnałów do i z komunikacji światłowodowej. Konwerter zapewnia niezawodną komunikację i pozwala zwiększyć całkowitą długość instalacji.

BSL-321 może być umieszczony w dowolnym miejscu w sieci AUTROLON lub w pierścieniu AutroFieldBus, nie wymaga montażu wewnątrz panelu.

Przy montażu konwertera na standardowej szynie montażowej wewnątrz centrali  sygnalizacji pożaru, jest on zasilany napięciem 24 VDC ze stosu modułów I/O. Jeżeli nie jest tak zamontowany, do zacisków należy doprowadzić zewnętrzne zasilanie 24 VDC.

Zaprojektowany, testowany aby spełnić wymagania normy EN 54 i jest zgodny z normami CE.

P.N. 116-BSL-321

Załączniki:
Pobierz plik (3_Wielomodowy_konw._swiatlowod._BSL-321_PL.pdf)Karta katalogowa[Konwerter światłowodowy wielomodowy BSL-321]415 kB

Konwerter jednomodowy, zapewniający wzmocnienie sygnałów danych w lokalnej sieci operacyjnej AutroSafe, AUTROLON lub na AutroFieldBus oraz konwersję sygnałów do i z komunikacji światłowodowej. Konwerter zapewnia niezawodną komunikację i pozwala zwiększyć całkowitą długość instalacji.

Pozostałe cechy funkcjonalne jak BSL-321.

P.N. 116-BSL-321

Załączniki:
Pobierz plik (4_Jednomodowy_konw._swiatlowod._BSL-322_PL.pdf)Karta katalogowa[Konwerter światłowodowy jednomodowy BSL-322]450 kB

Wzmacniacz AUTROLON BSL-325 służy do wzmacniania sygnałów danych w lokalnej sieci operacyjnej AutroSafe - AUTROLON, wtedy kiedy wymagane są większe odległości między panelami. Sposób zasilania jak BSL-321. Moduł wtykowy do standardowej szyny TS.

Booster może być również stosowany w przypadkach, gdy w systemie rozproszonym stosowane są różne typy kabli (kable AUTROLON).

Zaprojektowany aby spełnić wymagania normy EN 54 i jest zgodny z normami CE.

P.N. 116-BSL-325

Załączniki:
Pobierz plik (5_Wzmacniacz_sieci_AUTROLON_BSL-325_PL.pdf)Karta katalogowa[Wzmacniacz sygnału AUTROLON BSL-325]260 kB

Moduł interfejsu umożliwia transmisję komunikatów alarmowych (tekst strefy dozorowej) z panelu AutroSafe do wyświetlaczy BU-70 i równoległych paneli operacyjnych BU-100/BU-101. Konwertuje protokoły AutroCom na protokoły ASSP.

Interfejs BSL-337 umożliwia łączenie paneli BU (wyświetlaczy BU-70 i równoległych paneli operacyjnych BU-100/BU-101) w istniejących systemach BS-100 z centralami pożarowymi serii AutroSafe. Zadaniem interfejsu BSL-337 jest konwersja danych przesyłanych z AutroSafe przez łącze szeregowe RS232 z wykorzystaniem protokołu AutroCom na zastrzeżony protokół komunikacyjny ASSP (Autronica Standard Short Protocol do komunikacji paneli BU). Do konwersji komunikacji RS232 na pętlę prądową 20mA należy użyć konwertera Pętla Prądowa/RS232 typu BSL-12/2.

To rozwiązanie pozwala na prostą i ekonomiczną modernizację w nowej instalacji systemu AutroSafe - usunięcie starych paneli sterowania BS-100W, podczas gdy panele BU i istniejące okablowanie mogą być nadal używane. Co więcej, użycie Konwertera Pętli BS-100 BSD-330 umożliwia również podłączenie istniejących pętli BS-100.

Do portu AutroCom można podłączyć maksymalnie 16 paneli BU.

P.N. 116-BSL-337

Załączniki:
Pobierz plik (6_Modul_interfejsu_AS_BU-70_BSL-337_ENG.pdf)Karta katalogowa[Moduł interfejsu AutroSafe/BU-70 BSL-337]74 kB

Sterownik EAU-341 jest konwerterem protokołu komunikacyjnego pomiędzy panelem AutroSafe IFG a sterownikami BSD-340 PowerLoop i konwerterami protokołu BSD-321. EAU-341 zapewnia redundantny system magistrali polowej z topologią pętli pierścieniowej. Zastępuje EAU-340. Panele AutroSafe mogą mieć podłączoną jedną magistralę AutroFieldBus, a każda magistrala może obsługiwać do 31 jednostek magistrali.

AutroFieldBus posiada technologię wykrywania/izolowania zwarć, która zapewnia, że ​​w przypadku awarii wewnętrznej (zwarcie) tylko jedna jednostka magistrali AutroFieldBus zostanie utracona. Topologia pętli pierścieniowej zapewnia, że ​​żadne detektory/jednostki terenowe nie zostaną utracone z powodu pojedynczej przerwy lub zwarcia kabla AutroFieldBus. Ponadto EAU-341 zapewnia opcjonalne wykrywanie zwarć doziemnych AutroFieldBus.

Kabel AutroFieldBus to zwykle 2-żyłowe skrętki miedziane kategorii 5, jednak możliwe jest użycie kabla światłowodowego przy użyciu oddzielnych konwerterów sygnału. AutroFieldBus wykorzystuje te same wytyczne co AUTROLON, jeśli chodzi o długość kabli, modem światłowodowy i wzmacniacze.

P.N. 116-BSL-341

 

Załączniki:
Pobierz plik (7_Konwerter_protok._AFieldBus_EAU-341_ENG.pdf)Karta katalogowa[Konwerter protokołów AutroFieldBus EAU-341]363 kB

Konwerter BSL-350 to solidna i niezawodna jednostka, która umożliwia podłączenie paneli AutroSafe (116-BS-420ASAP) do urządzeń monitorujących komunikujących się za pomocą ASAP.

Zadaniem BSL-350 jest konwersja danych przesyłanych z AutroSafe, łączem szeregowym z wykorzystaniem protokołu AutroCom, na protokół komunikacyjny ASAP (Autronica Standard ASCII Protocol).

P.N. 116-BSL-350

Załączniki:
Pobierz plik (8_Konwerter_protok._ASAP_ACom_BSL-350_ENG.pdf)Karta katalogowa[Konwerter protokołów ASAP/AutroCom BSL-350]250 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.