SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

AutroSafe oferuje szeroką gamę ręcznych ostrzegaczy pożarowych do różnych zastosowań, każdy jest wyposażony w funkcję SelfVerify, która zapewnia najwyższy stopień niezawodności i zmniejsza potrzebę ręcznego testowania, ponieważ wszystkie urządzenia zawierające tę funkcję są automatycznie sprawdzane co 24 godziny.

Dostępne są dwie główne serie ręcznych ostrzegaczy pożarowych:

Seria 300 - interaktywne adresowalne z funkcją SelfVerify.

Seria 500 - interaktywne adresowalne z funkcją SelfVerify, do użytku w specjalnych środowiskach.

System zawiera wersje certyfikowane Exn i Exia do zastosowań wysokiego ryzyka.

Ostrzegacz pożarowy musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami, co zwykle oznacza wzdłuż dróg ewakuacyjnych, podestów i wyjść. Wszystkie nasze ręczne ostrzegacze pożarowe mogą być dostarczane z obudową podwójnego działania.

PRODUKTY:

Standardowy ręczny ostrzegacz pożarowy z funkcją SelfVerify i sygnalizacją LED.

Certyfikowany zgodnie z EN 54-11 i EN 54-17, do zastosowań wewnętrznych.

Możliwość testowania za pomocą klucza testowego. Wyposażony w izolator zwarć.

Funkcja automatycznego adresowania. Opcje działania: naciśnięcie białej płytki z tworzywa sztucznego - reset przy pomocy klucza testowego lub zastosowanie zbijanego szkła z możliwością wymiany szkła.

P.N. 116-BF-300V2

Załączniki:
Pobierz plik (1_ROP_z_SelfVerify_BF-300V2_PL.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-300V2]557 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia, do użytku wewnętrznego. Przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem strefa 0, 1 lub 2. Z funkcją SelfVerify.

Możliwość testowania za pomocą klucza testowego. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania. Musi być podłączony do certyfikowanej bariery EX BZ-500.

P.N. 116-BF-500V2/EX

Załączniki:
Pobierz plik (2_ROP_z_SelfVerify_BF-500V2-EX_PL.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-500V2/EX]846 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia, do użytku wewnętrznego. Przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem strefa 2. Z funkcją SelfVerify.

Możliwość testowania za pomocą klucza testowego. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania. Musi być podłączony do sterownika pętli dla strefy 2.

P.N. 116-BF-500V2/N

Załączniki:
Pobierz plik (3_ROP_z_SelfVerify_BF-500V2_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-500V2/N]400 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia o wysokim stopniu IP 52 (55) obudowy, do zastosowań zewnętrznych. Duża wydajność prądowa. Certyfikowany zgodnie z EN 54-11 i EN 54-17. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania. Opcje działania: naciśnięcie białej płytki z tworzywa sztucznego - reset przy pomocy klucza testowego lub zastosowanie zbijanego szkła z możliwością wymiany szkła.

P.N. 116-BF-510WP-H

Załączniki:
Pobierz plik (4_ROP_z_SelfVerify_BF-510WP-H_PL.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-510WP-H]448 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy o wysokim stopniu IP 52 (55) obudowy, do zastosowań zewnętrznych Duża wydajność prądowa. Wstępnie zamontowane dławiki kablowe, solidna płyta montażowa.. Certyfikowany zgodnie z EN 54-11 i EN 54-17. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania. Opcje działania: naciśnięcie białej płytki z tworzywa sztucznego - reset przy pomocy klucza testowego lub zastosowanie zbijanego szkła z możliwością wymiany szkła.

P.N. 116-BF-510WP-HM

Załączniki:
Pobierz plik (4_ROP_z_SelfVerify_BF-510WP-H_PL.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-510WP-HM]448 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia, do użycia w trudnych warunkach środowiska. Wysoki stopień IP66 i wytrzymałość mechaniczna obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do zastosowań zewnętrznych w instalacjach przemysłowych, morskich i off-shore. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania.

 • Wersja do stref 0, 1 lub 2 jest oznaczona BF-501/EX
  P.N. 116-BF-501/EX
 • Wersja do strefy 2 EEX n jest oznaczona BF-501/N
  P.N. 116-BF-501/N

P.N. 116-BF-501

Załączniki:
Pobierz plik (6.1_ROP_z_SelfVerify_BF-501_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-501]176 kB
Pobierz plik (6.2_ROP_z_SelfVerify_BF-501_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-501/EX]469 kB
Pobierz plik (6.3_ROP_z_SelfVerify_BF-501_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-501/N]583 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia, do użycia w trudnych warunkach środowiska. Wysoki stopień IP66 i wytrzymałość mechaniczna obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do zastosowań zewnętrznych w instalacjach przemysłowych, morskich i off-shore. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania.

 • Wersja do stref 0, 1 lub 2 jest oznaczona BF-502/EX, musi być
  podłączona przez barierę BZ-500
  P.N. 116-BF-502/EX
 • Wersja do strefy 2 EX ic jest oznaczona BF-502/N musi być podłączona
  do pętli przez sterownik BSD-310/N, ale nie wymaga użycia bariery
  P.N. 116-BF-502/N

P.N. 116-BF-502

Załączniki:
Pobierz plik (7.1_ROP_z_SelfVerify_BF-502_PL.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-502]717 kB
Pobierz plik (7.2_ROP_z_SelfVerify_BF-502_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-502/EX]476 kB
Pobierz plik (7.3_ROP_z_SelfVerify_BF-502_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-502/N]305 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy z przyciskiem i podnoszoną klapką, do użycia w trudnych warunkach środowiska. Ostrzegacz służy również jako przycisk wyzwalający dla różnych środków gaśniczych. Wysoki stopień IP66/67 i wytrzymałość mechaniczna obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do zastosowań zewnętrznych w instalacjach przemysłowych, morskich i off-shore. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania.
Sposób działania: podnieść klapkę i nacisnąć przycisk alarmowy. Reset za pomocą klucza reset.

 • Wersja EEx ia do stref 0, 1 lub 2 jest oznaczona BF-503/EX/0100, musi
  być podłączona przez barierę BZ-500
  P.N. 116-BF-503/EX/0100
 • Wersja do strefy 2 EX ic jest oznaczona BF-503/N/0100 musi być
  podł. do pętli przez sterownik pętli dla strefy 2
  P.N. 116-BF-503/N/0100

P.N. 116-BF-503/0100

Załączniki:
Pobierz plik (8.1_ROP_z_SelfVerify_BF-503_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-503/0100]79 kB
Pobierz plik (8.2_ROP_z_SelfVerify_BF-503_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-503/EX/0100]312 kB
Pobierz plik (8.3_ROP_z_SelfVerify_BF-503_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-503/N/0100 ]238 kB

Przycisk wyzwalania z podnoszoną klapką, do użycia w trudnych warunkach środowiska. Wysoki stopień IP66/67 i wytrzymałość mechaniczna obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do zastosowań zewnętrznych w instalacjach przemysłowych, morskich i off-shore. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania.
Sposób działania: podnieść klapkę i nacisnąć przycisk alarmowy. Reset za pomocą klucza reset.
Wersja EEx ia do stref 0, 1 lub 2 musi być podłączona przez barierę BZ-500. Kolor obudowy żółty.

 • Wersja do strefy 2 EX ic jest oznaczona BF-503/N/0300 musi być
  podłączona do pętli przez sterownik pętli dla strefy 2. Kolor obudowy
  żółty

  P.N. 116-KIT-BF-503/N/0300
 • Wersja EEx ia do stref 0, 1 lub 2 jest oznaczona BF-503/EX/0400, musi być podłączona przez barierę BZ-500. Kolor obudowy zielony.
  P.N. 116-KIT-BF-503/EX/0400
 • Wersja do strefy 2 EX ic jest oznaczona BF-503/N/0400 musi być podłączona do pętli przez sterownik pętli dla strefy 2. Kolor obudowy zielony
  P.N. 116-KIT-BF-503/N/0400
 • Wersja EEx ia do stref 0, 1 lub 2 jest oznaczona BF-503/EX/0500, musi być podłączona przez barierę BZ-500. Kolor obudowy niebieski.
  P.N. 116-KIT-BF-503/EX/0500
 • Wersja do strefy 2 EX ic jest oznaczona BF-503/N/0500 musi być podłączona do pętli przez sterownik pętli dla strefy 2. Kolor obudowy niebieski
  P.N. 116-KIT-BF-503/N/0500

P.N. 116-KIT-BF-503/EX/0300

Załączniki:
Pobierz plik (9.1_ROP_z_SelfVerify_BF-503_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Przycisk wyzwalania BF-503/EX/0300]312 kB
Pobierz plik (9.2_ROP_z_SelfVerify_BF-503_N_ENG.pdf)Karta katalogowa[Przycisk wyzwalania BF-503/N/0300]238 kB

Ręczny ostrzegacz pożarowy ze szkłem do zbicia, w aluminiowej (materiał LM6) obudowie, do użycia w trudnych warunkach środowiska. Wykonanie w wersji EEx ia do stref 0, 1 lub 2, musi być podłączony przez barierę BZ-500. Wysoki stopień IP66 i wytrzymałość mechaniczna obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do zastosowań zewnętrznych w instalacjach przemysłowych. Posiada funkcję SelfVerify. Wyposażony w izolator zwarć. Funkcja automatycznego adresowania.

P.N. 116‐BF‐506/EX

Załączniki:
Pobierz plik (10_ROP_z_SelfVerify_BF-506_EX_ENG.pdf)Karta katalogowa[Ręczny ostrzegacz pożarowy BF-506/EX]577 kB

Może być dostarczane z napisem w wersjach językowych. W numerze zamienić xx w przypadku:

 • bez xx - brak tekstu
 • GB - język angielski
 • N/GB - język norweski i angielski

P.N. 116-BFG-3/XX

Solidna osłona do ręcznych ostrzegaczy pożarowych

P.N. 116-UL-050

Przezroczysta osłona z poliwęglanu do ochrony przed przypadkowym użyciem

P.N. 116-4860-011.0100

Wytrzymała poliwęglanowa osłona na zawiasach, która zapewnia ochronę przed wandalizmem, przypadkowym uszkodzeniem lub niewłaściwym użyciem.

Osłona może być również wyposażona w wbudowany alarm zasilany bateryjnie, który po podniesieniu emituje głośny  alarm o natężeniu 90 dB, ostrzegając użytkownika, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w sytuacjach awaryjnych i nie należy przy nim manipulować.

Jest ona powszechnie instalowana na szkłach do zbicia w ROP-ach, aby chronić szkło przed celowym niewłaściwym użyciem lub przypadkowym uszkodzeniem, co znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów przeciwpożarowych.

Wymiary: wys. x szer. x gł. = 190 x 119 x 37 mm

 • Wersja standardowa
  P.N. 116-4890-018.6531
 • Wersja z wbudowanym alarmem
  P.N. 116-4890-018.6533

Ramka do ręcznego ostrzegacza pożarowego BF-300V2, montaż podtynkowy

Ramka ma szeroką na 10 mm kołnierz, aby ukryć postrzępione krawędzie źle dopasowanych puszek do okablowania podtynkowego.

Urządzenie można zamontować w puszce podtynkowej, aby zapewnić dodatkową przestrzeń na okablowanie. Tył jest otwarty, aby umożliwić łatwy dostęp do kabla.

P.N. 116-CXBZ

Do testowania, resetowania i zdejmowania osłony.

P.N. 116-4860-011.9901

 • Wersja z poliwęglanu
  P.N. 116-4890-022.0001
 • Wersja ze stali nierdzewnej
  P.N. 116-4890-022.0010
 • Wersja z poliwęglanu
  P.N. 116-4890-021.0001
 • Wersja ze stali nierdzewnej
  P.N. 116-4890-021.0010

P.N. 116-4860-009.9905

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.