AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

onas 

 

  

 IP&S Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, zajmującą się zagadnieniami związanymi z przemysłowymi instalacjami palnikowymi oraz systemami detekcji i zwalczania zagrożeń gazowych i pożarowych w przemyśle, zarówno w strefach bezpiecznych jak i zagrożonych wybuchem.

Specjalizujemy się w instalacjach dla przemysłu ropy i gazu, rafineryjnego, petrochemicznego i innych instalacjach szczególnie niebezpiecznych (instalacje POG & HH).Oferta firmy IP&S Sp. z o.o. obejmuje:

 • doradztwo techniczne i projektowanie
 • realizację dostaw
 • montaż i uruchomienie
 • serwis

Firma nasza jest integratorem systemów i dostawcą „pod klucz" kompletnych instalacji.

Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia, o najwyższej jakości i niezawodności m. in. z certyfikatami SIL. Oferta nasza obejmuje także wykonywanie instalacji o żądanym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa.

Oferta IP&S jest głównie skierowana do instalacji o wysokim stopniu zagrożenia:

 • przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego (instalacje POG)
 • przemysłu wydobywczego ropy i gazu wraz z instalacjami przesyłu i składowania (instalacje POG)
 • energetyki i ciepłownictwa
 • przemysłu chemicznego
 • przemysłu celulozowo-papierniczego
 • zakładów produkcji specjalnej
 • obiektów składowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych i obiektów o wysokiej wartości np. hangary lotnicze, składy amunicji etc.


Jesteśmy jedynym w Polsce, autoryzowanym, bezpośrednim dystrybutorem urządzeń firm:


FIREYE Inc.
 
z Derry NH, USA, światowego lidera w dziedzinie systemów dozoru płomienia i sterowników dla palników, pieców i kotłów przemysłowych

 

Forney logoFORNEY Corp. - z Dallas TX, USA, producenta elektrycznych urządzeń zapłonowych, palników zapłonowych (zapalarek) gazowych i olejowych, palników energetycznych i przemysłowych, systemów sterowania   palnikami, skanerów płomienia

DETECTOR ELECTRONICS Corp. -  z Minneapolis MN, USA, firmy przodującej w detekcji płomienia pożarowego, gazów palnych i toksycznych oraz unikalnych systemów monitoringu zagrożeń dla instalacji szczególnie niebezpiecznych w przemyśle ropy i gazu, rafineryjnym i petrochemicznym  (instalacji POG & HH)  

AUTRONICA Fire and Security A.S. - z Trondheim, Norwegia, producenta kompletnych rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego i gazowego w zakresie rozwiązań dla przemysłu ropy i gazu, rafineryjnego i petrochemicznego i innych instalacji przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia (instalacji POG & HH) np. instalacji elektrowni, ciepłowni, zakładów produkcji specjalnej, hangarów lotniczych 

gte industrieelektronik logoGTE Gmbh -  z Viersen, Niemcy, producenta systemu ADICOS do detekcji wczesnych faz pożaru i przegrzewów, opartego na czujnikach GSME do detekcji gazów tlewnych oraz na czujnikach IR HOTSPOT do zdalnej detekcji temperatury


Mamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 9001: 2015 co zostało potwierdzone stosownym Certyfikatem.

Firma nasza posiada uprawnienia do produkcji urządzeń do stref Ex wydane przez GIG JC.

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
... czytaj więcej Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody