SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

onas 

 

  

 IP&S Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, zajmującą się zagadnieniami związanymi z przemysłowymi instalacjami palnikowymi oraz systemami detekcji i zwalczania zagrożeń gazowych i pożarowych w przemyśle, zarówno w strefach bezpiecznych jak i zagrożonych wybuchem.

Specjalizujemy się w instalacjach dla przemysłu ropy i gazu, rafineryjnego, petrochemicznego i innych instalacjach szczególnie niebezpiecznych (instalacje POG & HH).Oferta firmy IP&S Sp. z o.o. obejmuje:

 • doradztwo techniczne i projektowanie
 • realizację dostaw
 • montaż i uruchomienie
 • serwis

Firma nasza jest integratorem systemów i dostawcą „pod klucz" kompletnych instalacji.

Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia, o najwyższej jakości i niezawodności m. in. z certyfikatami SIL. Oferta nasza obejmuje także wykonywanie instalacji o żądanym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa.

Oferta IP&S jest głównie skierowana do instalacji o wysokim stopniu zagrożenia:

 • przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego (instalacje POG)
 • przemysłu wydobywczego ropy i gazu wraz z instalacjami przesyłu i składowania (instalacje POG)
 • energetyki i ciepłownictwa
 • przemysłu chemicznego
 • przemysłu celulozowo-papierniczego
 • zakładów produkcji specjalnej
 • obiektów składowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych i obiektów o wysokiej wartości np. hangary lotnicze, składy amunicji etc.


Jesteśmy jedynym w Polsce, autoryzowanym, bezpośrednim dystrybutorem urządzeń firm:


FIREYE Inc.
 
z Derry NH, USA, światowego lidera w dziedzinie systemów dozoru płomienia i sterowników dla palników, pieców i kotłów przemysłowych

 

Forney logoFORNEY Corp. - z Dallas TX, USA, producenta elektrycznych urządzeń zapłonowych, palników zapłonowych (zapalarek) gazowych i olejowych, palników energetycznych i przemysłowych, systemów sterowania   palnikami, skanerów płomienia

DETECTOR ELECTRONICS Corp. -  z Minneapolis MN, USA, firmy przodującej w detekcji płomienia pożarowego, gazów palnych i toksycznych oraz unikalnych systemów monitoringu zagrożeń dla instalacji szczególnie niebezpiecznych w przemyśle ropy i gazu, rafineryjnym i petrochemicznym  (instalacji POG & HH)  

AUTRONICA Fire and Security A.S. - z Trondheim, Norwegia, producenta kompletnych rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego i gazowego w zakresie rozwiązań dla przemysłu ropy i gazu, rafineryjnego i petrochemicznego i innych instalacji przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia (instalacji POG & HH) np. instalacji elektrowni, ciepłowni, zakładów produkcji specjalnej, hangarów lotniczych 

gte industrieelektronik logoGTE Gmbh -  z Viersen, Niemcy, producenta systemu ADICOS do detekcji wczesnych faz pożaru i przegrzewów, opartego na czujnikach GSME do detekcji gazów tlewnych oraz na czujnikach IR HOTSPOT do zdalnej detekcji temperatury


Mamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 9001: 2015 co zostało potwierdzone stosownym Certyfikatem.

Firma nasza posiada uprawnienia do produkcji urządzeń do stref Ex wydane przez GIG JC.

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.