SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

SYSTEMY MONITORINGU I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ

Transmitery, moduły wyjść, kontrolery czujników gazowych

DetTronics Logo New

 

Moduł wyjść FlexVu® Model UD10 z wyświetlaczem umożliwia miejscowy odczyt oraz daje możliwość dokonywania nastaw i kalibracji dla czujników gazów palnych i toksycznych. Spełnia rolę transmitera i kontrolera czujnika gazu.
Jest on wyposażony w podświetlany, cyfrowy wyświetlacz, informujący o stanie zasilania, stężeniu wykrytego gazu, stanach alarmowych i ewentualnych usterkach. Pozwala na ustawienie progów alarmowych, skali zakresu pomiarowego oraz ustalenie stężenia gazu kalibracyjnego.
UD10 umożliwia przeprowadzenie konfiguracji i kalibracji przez jedną osobę przy użyciu magnesu, bez otwierania obudowy transmitera i deklasyfikacji strefy.
Moduł ma zegar czasu rzeczywistego i pamięć zdarzeń - alarmów i usterek.
UD10 umożliwia ponadto analizę stopnia zużycia czujnika katalitycznego lub elektrochemicznego.

NTMOS UD10

UD10 z czujnikiem gazów toksycznych GT3000

Moduł  ma w standardzie linearyzowane wyjście prądowe 4-20 mA z protokołem HART (sygnał proporcjonalny do stężenia gazu, informacje o usterkach i etapach kalibracji), wyjście RS485 z protokołem MODBUS oraz jest wyposażony w 4 wyjścia przekaźnikowe: trzy niezależnie programowalne przekaźniki progów alarmowych i jeden usterki. 
Universal Display współpracuje z czujnikami: 

  • Punktowe czujniki gazów HC: PIR9600 lub PIRECL Eclipse, a także PointWatch PIR9400 (wycofywany z produkcji)
  • Liniowe czujniki gazów HC: FlexSight™ LS2000 lub Eclipse OPECL (wycofywany z produkcji) 
  • Katalityczne czujniki gazów palnych: CGS bezpośrednio lub przez transmiter Model 505
  • Czujniki gazów toksycznych GT3000C706X (wycofany z produkcji) oraz NTMOS (wycofywany z produkcji)
  • Detektor akustyczny wycieków gazów FlexSonic®

Moduł wyjść może współpracować z pętlą systemu Eagle Quantum Premier®

Certyfikaty:

Certyfikaty CGS

  • UD10 jest certyfikowany do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, zgodnie z ATEX / IECEX: Ex d IIC T3-T5 Gb.
  • Wersje z certyfikatem SIL2  Exida® na zgodność IEC61508.

Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji

DetTronics Logo New

 


Kontrolery typu R8471 są przeznaczone do umieszczenia w 19" kasecie centrali gazowej. Zostały one przeznaczone do ciągłego monitorowania sygnału 4-20mA wygenerowanego przez czujnik elektrochemiczny lub czujnik katalityczny/transmiter. Otrzymany sygnał jest porównywany z zaprogramowanymi progami alarmowymi.
Sygnał 4-20mA może być przesyłany z transmitera (oprócz transmitera Infiniti może być także transmiter 505 w przypadku czujnika CGS lub skrzynka połączeniowa w przypadku czujnika PIR9400) lub bezpośrednio z detektora (Eclipse).
Kontroler ma wyświetlacz linijkowy, pokazujący aktualne stężenie gazu mierzone przez czujnik, diody sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych, przyciski służące do programowania kontrolera, trzyznakowy wyświetlacz pokazujący aktualne stężenie gazu lub kod wykrytej usterki, diody wskazujące poszczególne kroki procedury kalibracji i sygnalizujące stan usterki.

R8471

Kontroler pozwala na przeprowadzenie kalibracji czujnika bez potrzeby deklasyfikowania strefy zagrożonej wybuchem. Po kalibracji kontroler analizuje zużycie czujnika, sygnalizując ewentualnie konieczność wymiany.

Wyjście standardowe 4-20mA, opcjonalnie trzy wyjścia przekaźników alarmowych i jedno przekaźnika usterki.

Certyfikaty: FM, CSA, CE i testy funkcjonalne wg. EN 60079-29-1.

UWAGA:
Produkt został wycofany z produkcji, oraz nie jest już naprawiany.  S
kontaktuj się z firmą IP&S w celu doboru kontrolera 
zamiennego.

Załączniki:
Pobierz plik (R8471.pdf)Karta Kontrolera R8471[ ]235 kB

DetTronics Logo New

 


Transmiter U9500 Infiniti® umożliwia miejscowy odczyt oraz daje możliwość dokonywania nastaw i kalibracji dla wszystkich czujników gazów palnych i toksycznych firmy Det-tronics: typu CGS, gazów toksycznych i tlenu, gazów węglowodorowych typu PointWatch™ PIR9400 oraz PointWatch Eclipse® PIRECL. Transmiter pozwala na mijescowe programowanie progów alarmowych, skali zakresu pomiarowego i stężenia gazu kalibracyjnego.
Wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, informujący o stanie zasilania, stężeniu wykrytego gazu, stanach alarmowych i ewentualnych usterkach.
Infiniti® U9500  umożliwia ponadto analizę stopnia zużycia czujnika katalitycznego lub elektrochemicznego.

infiniti u9500

U9500 Infiniti® z czujnikiem gazów palnych typu CGS

Infiniti® ma w standardzie linearyzowane, izolowane wyjście prądowe 4-20 mA (sygnał proporcjonalny do stężenia gazu w % DGW, informacje o usterkach i etapach kalibracji). Opcjonalnie oferowane są 4 wyjścia przekaźnikowe: trzy niezależnie programowalne przekaźniki progów alarmowych (wysoki, niski, pomocniczy) i jeden usterki.
Transmiter umożliwia przeprowadzenie kalibracji przez jedną osobę przy użyciu magnesu, bez otwierania obudowy transmitera i deklasyfikacji strefy.
Może współpracować z pętlą systemu Eagle Quantum Premier®.

Certyfikaty:

  • Certyfikat do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem w strefie: Ex d IIC T5-T6 Gb, zgodnie z ATEX, IECEX.

Certyfikaty CGS

UWAGA:
Produkt został wycofany z produkcji. Jest oferowany jedynie jako zamiennik i część zamienna. Może byc naprawiany.  S
kontaktuj się z firmą IP&S w celu doboru transmitera 
zamiennego.

Załączniki:
Pobierz plik (U9500.pdf)Transmiter Gazowy U9500[ ]246 kB
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.