SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

SYSTEM DETEKCJI WCZESNYCH FAZ POŻARU

Matrycowe czujniki temperatury IR typu HOTSPOT

gte industrieelektronik logo

adicos logo


System detekcji wczesnych faz pożaru ADICOS® niemieckiej firmy GTE Gmbh, został uzupełniony o nową rodzinę czujek, umożliwiających monitorowanie temperatury obiektów - czujniki matrycowe IR typu HOTSPOT 1000
Są one wyposażone w zintegrowany detektor termowizyjny zawierający 1000 termoczułych komórek (pikseli), których progi alarmowe można dowolnie ustawiać.
Czujnik jest przeznaczony do monitorowania temperatury obiektów nieruchomych i szybko poruszających się zarzewi w zakresie -20 do +420°C oraz do wykrywania płomienia pożarowego.
ADICOS® HOTSPOT 1000  - to czujnik (kamera) matrycowa, która rejestruje i przekazuje do analizy pomiar (obraz) dwuwymiarowy o ustalonej rozdzielczości, złożony z wielu kolumn i linii, pokrywających z reguły prostokątne pole widzenia. 
Niezbędny czas pomiaru (naświetlania) całej matrycy np. 32x31 wynosi 100 ms co oznacza, że w tym czasie mamy wykonany pomiar temperatury we wszystkich punktach pola widzenia. 
Sensory nie wymagają kalibracji, optyka może być standardowa, wzmocniona.

Czujniki mogą być one wpięte w system ADICOS® razem z czujnikami GSME i są obsługiwane przez to samo oprogramowanie -  ADICOS® Central Software.

W czujniku tym połączono innowacyjną technikę detekcji z zaawansowaną techniką przetwarzania sygnału:

 • Pomiar matrycą sensorów termoczułych: 32x31 czujników
 • Sensory matrycy można podzielić dowolnie na do 16-tu stref: można wyznaczyć strefę (część pola widzenia) w której czujnik monitoruje temperaturę, w innej strefie część zmienną sygnału płomienia w zakresie IR (migotanie - flame flicker) czyli obecność płomienia a w kolejnej oba kryteria: temperaturę obiektu i obecność płomienia
 • Definowane poziomy progów alarmowych dla każdego sensora lub różnicy temperatury między sensorami - tryb nadmiarowy lub różniczkowy
 • Możliwość wyboru trybu pomiaru lub ignorowania czujnika
 • Krótki czas reakcji rzędu 0,1 sekundy pozwala na wykrycie gorących miejsc (hotspots) nawet na szybko poruszjących się taśmociągach - do 6 m/s
 • Kąt widzenia 41ox32o do 53ox52o 
 • Dostępny w wersjach z certyfikatami ATEX do stref zagrożonych wybuchem pyłów palnych 22, 21 i 20 
 • System o pamięci rozproszonej – czujka decyduje o alarmie na podstawie porównania danych konfiguracyjnych z aktualnymi wartościami i zapamiętuje wyniki pomiarów czujników z okresu ostatniego tygodnia
 • Wyjścia przekaźnikowe Alarmu i Usterki, opcjonalnie przekaźnik Alarmu płomienia, Pre-alarmu lub modułu 4-20 mA
 • Podłączenie do magistrali M-Bus

 HOTSPOT X20 1044 x 1123 obrconaADICOS HOTSPOT X22 im Kabel 600 x 568

                                     Czujnik matrycowy typu HOTSPOT 1000 w wersji do strefy 22 i do strefy 20

 

Facility ZonesTemp. screen

 Grupowanie sensorów matrycy w 16 stref o różnych kryteriach zadziałania i widok temparatur punktów (sensorów) matrycy pomiarowej z pola widzenia


Zastosowanie:

 • monitoring pod kątem wykrywania samozapłonów, hot spotów na systemach transportu węgla i biomasy, taśmociągach w elektrowniach i ciepłowniach, zakładach celulozowo-papierniczych i innych
 • monitoring pod kątem wykrywania samozapłonów, hot spotów w bunkrach, silosach biomasy, materiałów organicznych i magazynach wyrobów gotowych, składach 
 • monitoring temperatury maszyn, silników, przekładni i innych urządzeń pod kątem wykrywania przegrzewów zanim nastąpi awaria lub pożar
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.