PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

Urządzenia zapłonowe i palniki zapłonowe produkowane przez IP&S

Oferujemy elektryczne urządzenia zapłonowe i palniki zapłonowe produkowane przez IP&S  -  szczegóły i oferta na życzenie:

  • Urządzenia Zapłonowe Wysokonapięciowe  -  (HTI) urządzenia elektryczne (zapalarki) do zapalania gazowych palników zapłonowych, pilotów, oferowane w wersji do strefy bezpiecznej i w wersji Ex do strefy zagrożonej wybuchem, dostępne w wersji Spark & Sense (dwa przełączne tryby pracy: jako czujnik jonizacyjny płomienia lub jako urządzenie zapłonowe):

-   składa się z lancy o średnicy zewnętrznej 16 mm, kabla WN 5 m i skrzynki sterowniczej z transformatorem zapłonowym
-   wytwarza ciągły łuk wysokonapięciowy o niskiej energii między elektrodą centralną i obudową lancy
-   zasilanie 230/110 VAC, obwód wtórny 8 000 VAC
-   w wersji Spark & Sense: zawiera moduł czujnika jonizacyjnego MBCE-FR, elektroda centralna jest czujnikiem jonizacyjnym
-   sygnał zewnętrzny 24 VDC przełącza obwód czujnika jonizacyjnego na obwód transformatora i wyzwala zapłon
-   wymienna końcówka lancy o wysokiej trwałości
-   stała szczelina między elektrodami - nie wymaga regulacji
-   wysoka wytrzymałość: wykonanie ze stali nierdzewnej
-   każde urządzenie podlega Kontroli Jakości i przechodzi Testy Funkcjonalne

  • Urządzenia Zapłonowe Wysokoenergetyczne  -  (HESI) urzadzenia elektryczne, iskrowe (zapalarki) do zapalania gazowych i olejowych palników zapłonowych oraz palników gazowych i olejowych, oferowane w wersji do strefy bezpiecznej i w wersji Ex do strefy zagrożonej wybuchem:

-   składa się z lancy o średnicy zewnętrznej 16 mm, kabla WN 5 m i skrzynki sterowniczej  
-   zasilanie 230 lub 110 VAC przełączalne w skrzynce, obwód wtórny 2 300 VDC
-   wytwarza 3 do 6 iskier o bardzo dużej energii od 12 do 24 J na iskrę wystarczającej do samoczyszczenia końcówki i do bezpośredniego rozpalania ciężkich paliw 
-   wymienna końcówka lancy ze stałą szczeliną między elektrodami, o bardzo dużej odporności 
-   brak części wymagających regulacji oraz brak części ruchomych zapewnia długą i bezawaryjną pracę przy niskich kosztach serwisu
-   wysoka wytrzymałość: wykonanie ze stali nierdzewnej i żarowytrzymałej
-   każde urządzenie podlega Kontroli Jakości i przechodzi Testy Funkcjonalne

  • Gazowe Palniki Zapłonowe i Piloty  -  na ciąg naturalny i wymuszony, o średnicy zewn. 32 i 48 mm, do użycia tylko do rozpalania jako zapalarki gazowe lub jako palniki pilotujące ciągłego działania (Class 1 do 3):

-   przystosowane do większości aplikacji rafineryjnych i petrochemicznych, a także w energetyce
-   przeznaczone do zapalania palników głównych gazowych i olejowych 
-   źródła zapłonu: elektryczne zapalarki HTI lub HESI produkowane przez IP&S, wyposażone w lance o średnicy 16 mm z koncentrycznym układem elektrod
-   przystosowane do pracy z zapalarkami wysokonapięciowymi HTI z jonizacyjnym czujnikiem płomienia 
-   prosta konstrukcja - łatwość obsługi: brak części ruchomych, wymagających regularnej obsługi lub regulacji 
-   wysoka wytrzymałość: wykonanie ze stali nierdzewnej i odpornej na wysoką temperaturę
-   chroniona strefa zapłonu i stabilizacji płomienia w rurze osłonowej (powietrznej)
-   każdy palnik podlega Kontroli Jakości i przechodzi Testy Funkcjonalne 

W grupie produkowanych urządzeń oferujemy urządzenia firmy FORNEY produkowane i składane z cześci producenta:

-   urządzenia zapłonowe elektryczne, wysokoeneregetyczne typu HESI 90   

    ... więcej informacji 

-   palniki zapłonowe gazowe typu MAXFire®

    ... więcej informacji

Tysiące urządzeń zapłonowych i palników wyprodukowanych przez IP&S znalazło zastosowanie w energetyce, rafineriach i przemyśle w Polsce a także w wielu krajach w Europie i na całym świecie

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.