PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE PALNIKOWE

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Przemysłowe instalacje palnikowe

W tym zakresie oferta IP&S obejmuje: 

 • automatykę palnikową i systemy sterowania
 • System Optymalizacji i Diagnostyki Spalania COSS: Combustion Optimization Support System
 • instalacje zapalające palników gazowych i olejowych
 • kompletne instalacje palników energetycznych i przemysłowych, gazowych i olejowych, low NOx

Oferta zawiera projektowanie, dostawy i wykonawstwo, także "pod klucz", w tym:

 • Systemy Sterowania Palnikami, regulacji oraz certyfikowane blokadowe systemy bezpieczeństwa z oprogramowaniem
 • dostawę instalacji paliwa, mediów, z automatyką pomiarową, regulacyjną i bezpieczeństwa, szaf, okablowania, rurociągów, armatury ręcznej materiałów montażowych
 • uruchomienie i optymalizację instalacji, serwis
 • uzgodnienia i odbiór dokumentacji i instalacji np. przez CLDT, UDT.

W zakresie instalacji palnikowych oferujemy urządzenia produkowane i składane przez IP&S:

 • Urządzenia zapłonowe wysokonapięciowe (zapalarki elektryczne wysokonapięciowe)
 • Urządzenia zapłonowe wysokoenergetyczne (zapalarki elektryczne wysokoenergetyczne)
 • Gazowe palniki zapłonowe (zapalarki gazowe) i palniki pilotujące (piloty) na ciąg naturalny i wymuszony 

... więcej informacji

 

W zakresie instalacji palnikowych oferujemy urządzenia firm, których jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem:


FIREYE Inc.Fireye Logo New

 • Sterowniki palnikowe i przekaźniki płomienia - współpracujące z fotokomórkami bez samosprawdzenia UV i IR, czujnikiem jonizacyjnym lub skanerami UV i IR z samosprawdzeniem

   ... więcej informacji

 • Systemy dozoru płomienia dla układów wielopalnikowych - przeznaczone do palników o pracy ciągłej:

o konstrukcji rozdzielonej: skanery UV i IR oraz przetworniki - wzmacniacze

... więcej informacji

zintegrowane skanery płomienia: od najprostszych do całkowicie mikroprocesorowych - najnowsze to skanery Insight II oraz Paragon o wyjątkowych właściwościach dyskryminacji, dzięki komunikacji przez wyjście szeregowe RS, pozwalają dodatkowo na ocenę jakości spalania palników i na ich regulację.
Systemy dozoru płomienia firmy FIREYE są najbardziej rozpowszechnionymi systemami w aplikacjach wielopalnikowych w Polsce.
Są one przeznaczone do stosowania na instalacjach w strefie bezpiecznej i zagrożonej wybuchem a także na instalacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-3.

... więcej informacji

FORNEY Corp.Forney logo

 • Urządzenia zapłonowe elektryczne, wysokoeneregetyczne typu HESI 90 - do zapalania gazowych i olejowych palników zapłonowych oraz palników gazowych i olejowych, oferowane w wersji do strefy bezpiecznej i w wersji Ex do stref zagrożoych wybuchem

  ... więcej informacji

 • Palniki zapłonowe gazowe typu MAXFire®  - do użycia tylko do rozpalania lub jako palniki pilotujące ciągłego działania (Class 1 do 3)

  ... więcej informacji

 • Inne produkty dla systemów spalania -  szczegóły i oferta na życzenie:

-   Systemy Sterowania Palnikami i czujniki płomienia
-   palniki zapłonowe na lekki olej typu DURAFire® oraz inne palniki zapłonowe, gazowe i olejowe
-   palniki gazowe i olejowe typów PAF, PAFII, NOxMiser, stałe i elastyczne lance olejowe
-   Palniki kanałowe dla układów kombinowanych turbiny z odzysknicą, palniki obwodowe i dopalające dla metody SCR
-   Klapy: odcinające, bajpasowe, kominowe wszystkich rozmiarów

Wiele urządzeń zapłonowych (zapalarek), głównie wysokoenergetycznych i gazowych, znalazło zastosowanie na piecach i kotłach w Polsce, w energetyce i przemyśle.

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.