SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

AutroMaster ISEMS to kompletny Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Sytuacjami Wyjątkowymi (Integratred Safety and Emergency Management System) do sterowania i monitorowania obszarów alarmowanych i stanowi integralną część systemu wykrywania pożaru. Łączy on zalety potężnego systemu wykrywania pożaru z funkcjami monitorowania i sterowania niezbędnymi dla pełnej kontroli w sytuacji awaryjnej.

AutroMaster ISEMS zapewnia intuicyjny interfejs sterowania i monitorowania zbudowany w celu zaoszczędzenia cennego czasu: informacje o stanie są wyświetlane w czasie rzeczywistym w łatwej do zrozumienia prezentacji graficznej, nawigacja jest szybka i instynktowna, a funkcje powiększania umożliwiają bardzo szczegółowe monitorowanie wszystkich obszarów. AutroMaster wyświetla wartości ilościowe dla gazu, dymu i ciepła w kolorach, ułatwiając podejmowanie odpowiednich decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Sterowanie i monitorowanie systemów innych firm można łatwo przeprowadzić za pomocą protokołów szeregowych lub interfejsów sieciowych. Zapewniają połączenie z praktycznie dowolnym źródłem – sieciowymi serwerami czasu, systemami telefonicznymi do obsługi wiadomości tekstowych, systemami nagłośnieniowymi do automatycznego powiadamiania głosowego, oświetleniem awaryjnym, systemami kontroli dostępu, CCTV, systemami automatyki itd.

AutroMaster śledzi wszystkie zdarzenia w systemie i posiada wbudowany generator raportów. Zapewnia to dziennik systemu do celów serwisu i dokumentacji.

W środowiskach wysokiego ryzyka na całym świecie pozornie nieszkodliwy pożar może szybko przerodzić się w sytuację awaryjną na dużą skalę. Kiedy dochodzi do katastrofy i masz tylko sekundy na podjęcie właściwych decyzji, odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego jest nieocenionym atutem. AutroMaster zawiera system wspomagania decyzji (DSS), który pomoże Ci podjąć właściwe decyzje we właściwym czasie.

PRODUKTY:

Kompletny pakiet Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Sytuacjami Wyjątkowymi AutroMaster ISEMS:

Podstawowa funkcjonalność AutroMaster:

 • Podstawowe funkcje zarządzania pożarem
 • Sterowanie czujnikami
 • Generator raportów
 • Sterowanie i monitorowanie świateł awaryjnych/LLL

Rozszerzona funkcjonalność:

 • Obsługa jednostki AutoSafe IFG
 • Obsługa ekranu dotykowego
 • System wspomagania decyzji / manager zdarzeń
 • Elektroniczny stół do kreślenia
 • Moduł szkoleniowy/symulacyjny
 • Moduł nagrywania i odtwarzania zdarzeń
 • Moduł wideo (obsługa wideo na żywo CCTV)
 • Funkcja zdalnego łączenia
 • Moduł centrum wiadomości

Interfejsy:

 • interfejs Hernis CCTV
 • Interfejs System-S
 • Interfejs NMEA
 • Wyjście VDR
 • Interfejs MODBUS
 • Interfejs ESPA 4.4.4

Aby otrzymać wydruk swojej licencji, użyj numeru części 116-AUTROMASTERISEMS-CD. Należy pamiętać, że licencja nie jest dołączona.

Nr części: P.N. 116-PROG-AUTROMASTERISEMS

Załączniki:
Pobierz plik (1.1_System_Zarzadzania_AM_ISEMS_ENG.pdf)Karta katalogowa[Licencja na oprogramowanie AutroMaster ISEMS ]132 kB
Pobierz plik (1.2_System_Zarzadzania_AM_ISEMS_ENG.pdf)Opis systemu[Licencja na oprogramowanie AutroMaster ISEMS ]2132 kB

Aktualizacja AutroMaster do najnowszej wersji.

Wymaga zmiany danych konfiguracyjnych.

Nr części: P.N. 116-PROG-AM-UPGRADE

Załączniki:
Pobierz plik (karta_katalogowa.pdf)Karta katalogowa[Licencja na uaktualnienie AutroMaster ISEMS]184 kB

Zapewnia rozbudowane funkcje wykrywania pożaru i zarządzania alarmami. Klienci mają swobodę dodawania dedykowanych modułów oprogramowania w celu rozszerzenia funkcjonalności zgodnie z ich potrzebami.

Podstawowa funkcjonalność AutroMaster:

 • Podstawowe funkcje zarządzania pożarem
 • Sterowanie wieloma czujnikami
 • Generator raportów
 • Sterowanie i monitorowanie świateł awaryjnych/LLL

Rozszerzona funkcjonalność:

 • Obsługa ekranu dotykowego

Interfejsy:

 • Interfejs MODBUS
 • Interfejs ESPA 4.4.4

Aby otrzymać wydruk swojej licencji, użyj numeru części 116-AUTROMASTER-ONS-CD. Należy pamiętać, że licencja nie jest dołączona.

Nr części: P.N. 116-PROG-AUTROMASTER-ONS

Załączniki:
Pobierz plik (3_System_Zarzadzania_AM_ISEMS_ONS_ENG.pdf)Broszura ONS[Licencja na wersję „Land” (Onshore) AutroMaster ISEMS]1791 kB

Zapewnia rozbudowane funkcje wykrywania pożaru i zarządzania alarmami. Klienci mają swobodę dodawania dedykowanych modułów oprogramowania w celu rozszerzenia funkcjonalności zgodnie z ich potrzebami.

Podstawowa funkcjonalność AutroMaster:

 • Podstawowe funkcje zarządzania pożarem
 • Sterowanie wieloma czujnikami
 • Generator raportów
 • Sterowanie i monitorowanie świateł awaryjnych/LLL

Rozszerzona funkcjonalność:

 • Obsługa ekranu dotykowego

Interfejsy:

 • Interfejs MODBUS
 • Interfejs ESPA 4.4.4

Aby otrzymać wydruk swojej licencji, użyj numeru części 116-AUTROMASTER-ONS-CD. Należy pamiętać, że licencja nie jest dołączona.

Nr części: P.N. 116-PROG-AUTROMASTER-POG

Załączniki:
Pobierz plik (4_System_Zarzadzania_AM_ISEMS_POG_ENG.pdf)Broszura POG[Licencja na wersję „POG” (Oil&Gas) AutroMaster ISEMS]3067 kB

Moduł interfejsu wideo

 • Nr części: P.N. 116-PROG-AM-MOD-VIDEO

 

Funkcja zdalnego dostępu

 • Umożliwia zdalne połączenie z AutroMaster z dowolnego miejsca przy użyciu technologii serwer/klient.

  Nr części: P.N. 116-PROG-AM-MOD-REMOTE

Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.