Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Zarząd Spółki informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IP&S Sp. z o.o. z siedzibą Lubiczowie, ul. Warszawska 77C, 05-082 Stare Babice
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • obsługi zgłoszeń,
  • realizacji umowy, zamówienia i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedaży, zakupu zostały ostatecznie zakończone, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy, zlecenia
  • tworzenia statystyk i analiz na potrzeby
  • archiwizacyjnym.
 • Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust 1 lit f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO] i będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów. 
  Zakres przetwarzania danych - imię, nazwisko, adres, adres e-mail, NIP itp.
 • dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, NIP i REGON;
 • Ponadto może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych podmiotom, z którymi współpracujemy:
  • np. podmiotom upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wykonującym usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne etc.
  • do państwa trzeciego na podstawie: decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony z dnia 12 lipca 2016 r. (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).
  • Kopię tych danych może Pan/ Pani uzyskać za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora dane osobowe mogą być ujawnione ;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa może uniemożliwić realizację umowy, zlecenia itp.
 • Informujemy, że podmiot posiada prawo dostępu uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  •  przenoszenia swoich danych(o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • bycia zapomnianym
 • Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć: osobiście w biurze lub listownie na adres IP&S Sp. z o.o. Lubiczów, ul. Warszawska 77c, 05-082 Stare Babice
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Podmiot posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 • Podmiot ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO.
Pozostając na stronie akceptujesz politykę prywatności.Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.
... czytaj więcej Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody